izumlogo.gif (16063 bytes)

 

 

Datum: 

05. 06. 2001

 Štev.:

0160/02-dbf

 

Spoštovani!

Rastoča ponudba dostopa do elektronskih virov v okviru konzorcialnih pogodb, predvsem do polnih besedil člankov v serijskih publikacijah, se že nekaj časa kaže v potrebi po dopolnitvah programske opreme COBISS.

Po eni strani je cilj dopolnitev za uporabnike lažji in učinkovitejši dostop do elektronskih virov, po drugi strani pa možnost avtomatskega vzdrževanja povezav, ki jih je zaradi velikega števila naslovov v okviru konzorcialnih pogodb težko tekoče ročno zagotavljati.

V zvezi s tem smo prejeli tudi nekaj zahtevkov od knjižnic in drugih uporabnikov COBISS-a.

Ker bi želeli izmenjati izkušnje s knjižnicami, ki se najpogosteje soočajo s to problematiko, vas vabimo na posvet, ki bo v torek, 12. junija 2001 ob 10.30 v IZUM-u v Mariboru (sejna soba 021). Prosimo, da se posveta - če je le mogoče - udeleži strokovni delavec, ki ima z elektronskimi viri največ izkušenj.

Zaradi kompleksnosti problematike in za lažje usklajevanje na posvetu smo pripravili Predlog dopolnitev programske opreme in implementacije baze podatkov ELINKS (priloga).

Vljudno vabljeni in lep pozdrav!  

 

mag. Marta Seljak

POMOČNICA DIREKTORJA

                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                                
Dopis vsebuje prilogo.Vabljene knjižnice: