1. Uvod

 

2. Predstavitev uporabniškega vmesnika

Sloji programske opreme COBISS3:

Komponente uporabniškega vmesnika:


2.1 Osnovni pojmi objektne tehnologije


2.2 Brskalnik


2.3 Iskalnik


2.4 Urejevalnik


3.  Segment COBISS3/Nabava, V1.0


3.1 Splošno

3.2 Razredi v segmentu COBISS3/Nabava

3.3 Postopki nabave

1. vnos/vzdrževanje podatkov o dobaviteljih

2. vnos/vzdrževanje podatkov o darovalcih

3. vnos/vzdrževanje podatkov o financerjih

4. evidentiranje denarnih sredstev, ki jih nakaže financer

5. vnos predlogov za nabavo gradiva

  • prosti vnos podatkov
  • prenos bibliografskih podatkov o predlogu iz vzajemne baze podatkov COBIB

pogoj: pri predlogih ne vodimo količine
Ali bi bilo treba že pri predlogu omogočiti določitev financerja in sklada?

6. obdelava predlogov

7. pridobivanje gradiva z naročilom - običajno naročilo

8. pridobivanje gradiva na osnovi prejete ogledne dobavnice

9. pridobivanje gradiva s prednaročilom

10. pridobivanje gradiva z naročilom "po ključu"


11. preklic naročila

12. prevzem naročenega gradiva

13. plačevanje (prejem računa in spremljanje stanja na skladih)

15. druge reklamacije (pri prevzemih naročenega gradiva, prevzemih zamen, prevzemih obveznih izvodov)

16. naročilo oglednega izvoda

17.  prevzem oglednega izvoda

18. evidentiranje obveznih izvodov

19. prevzem obveznih izvodov

20. pošiljanje obveznih izvodov - postopek še ni implementiran

21. prevzem darovanega gradiva

22. naročanje

23. prevzem

24. prevzem