COBISS
Domov  >  Video  >  COBISS+
Video - COBISS+
COBISS+ Podaljšanje roka izposoje
Iskanje po več knjižnicah
Avtocopmplete
Krnjenje
Fasetno omejevanje
Prijava v profil
Nastavitve profila
Pregled profila
Dodajanje knjižnice v profil
Rezervacija gradiva
Serijske publikacije v tujih bazah podatkov
Predstavitev COBISS+