COBISS
Navigacija: Domov  >  Najbrano  >  Posamezne knjižnice in skupine knjižnic - prijava
Najbrano
Opomba

Seznam prikazuje najpogosteje izposojeno gradivo v slovenskih knjižnicah. Statistika je izdelana na osnovi podatkov o izposoji v tistih slovenskih knjižnicah, ki sodelujejo v sistemu COBISS.SI in imajo avtomatizirano izposojo.

Posamezne knjižnice in skupine knjižnic - prijava

Prijava

KNJIŽNICA: Ministrstvo za notranje zadeve RS

GESLO: