Domov
Domov  >  Najbolj brane knjige  >  Posamezne knjižnice in skupine knjižnic
Najbolj brane knjige
Opomba

Seznam prikazuje najpogosteje izposojeno gradivo v slovenskih knjižnicah. Statistika je izdelana na osnovi podatkov o izposoji v tistih slovenskih knjižnicah, ki sodelujejo v sistemu COBISS.SI in imajo avtomatizirano izposojo.

Najbolj brane knjige - posamezne knjižnice in skupine knjižnic

leto:    mesec:    gradivo:

knjižnice:    status:    naj:


Število knjižnic, ki ustrezajo iskalnemu pogoju: 80

  Naslov Avtor Izposoj. COBISS/OPAC
1. Interna medicina 97 
2. Temelji biokemije Boyer, Rodney F. 85 
3. Krautov strojniški priročnik Kraut, Bojan 79 
4. Trdnost : zbirka rešenih nalog Kosel, Franc 75 
5. Negovalne diagnoze : priročnik Gordon, Marjory 66 
6. Matematični priročnik 63 
7. Univerzitetne fizikalne naloge Žitnik, Janez 60 
8. Kirurgija 57 
9. Matematika za študente tehnike in naravoslovja Mizori-Oblak, Pavlina 53 
10. Prva pomoč : priročnik s praktičnimi primeri 51 
11. Razvojna psihologija 47 
12. Gradiva. D. 1, Pridobivanje kovin, nauk o kovinah, tehnične zlitine in toplotna obdelava zlitin, gnetenje Leskovar, Polde 44 
13. Psihologija učenja in pouka Marentič-Požarnik, Barica 43 
14. Organska kemija Tišler, Miha 41 
15. Didaktika : visokošolski učbenik 40 
16. Medicinska bakteriologija z imunologijo in mikologijo 40 
17. Basic otorhinolaryngology : a step-by-step learning guide Probst, Rudolf 37 
18. Splošna in anorganska kemija : [visokošolski učbenik] Lazarini, Franc 36 
19. Menedžment človeških virov 34 
20. Psihologija otroške igre : od rojstva do vstopa v šolo 31 
21. Zbornik predavanj 31 
22. Razvojna psihologija : izbrane teme 30 
23. Didaktika : osrednje teoretične teme Strmčnik, France 29 
24. Histologija : učbenik 29 
25. Robbins basic pathology 29