Domov
Domov  >  Najbolj brane knjige  >  Posamezne knjižnice in skupine knjižnic
Najbolj brane knjige
Opomba

Seznam prikazuje najpogosteje izposojeno gradivo v slovenskih knjižnicah. Statistika je izdelana na osnovi podatkov o izposoji v tistih slovenskih knjižnicah, ki sodelujejo v sistemu COBISS.SI in imajo avtomatizirano izposojo.

Najbolj brane knjige - posamezne knjižnice in skupine knjižnic

leto:    mesec:    gradivo:

knjižnice:    status:    naj:


Število knjižnic, ki ustrezajo iskalnemu pogoju: 80

  Naslov Avtor Izposoj. COBISS/OPAC
1. Interna medicina 119 
2. Temelji biokemije Boyer, Rodney F. 95 
3. Univerzitetne fizikalne naloge Žitnik, Janez 75 
4. Negovalne diagnoze : priročnik Gordon, Marjory 72 
5. Matematika za študente tehnike in naravoslovja Mizori-Oblak, Pavlina 71 
6. Kirurgija 70 
7. Diccionario crítico etimológico castellano e hispánico Corominas, Joan 64 
8. Krautov strojniški priročnik Kraut, Bojan 63 
9. Razvojna psihologija 60 
10. Psihologija učenja in pouka Marentič-Požarnik, Barica 59 
11. Mala flora Slovenije : ključ za določanje praprotnic in semenk 58 
12. Inženirska grafika Duhovnik, Jože 51 
13. Matematični priročnik 51 
14. Tehnična dokumentacija Prebil, Ivan 49 
15. Gradiva. D. 1, Pridobivanje kovin, nauk o kovinah, tehnične zlitine in toplotna obdelava zlitin, gnetenje Leskovar, Polde 45 
16. Prva pomoč : priročnik s praktičnimi primeri 45 
17. Izbrana poglavja iz kirurgije : [učbenik za kirurgijo na visokih zdravstvenih šolah] 44 
18. Kožne in spolne bolezni Kansky, Aleksej 41 
19. Robbins basic pathology 41 
20. Didaktika : visokošolski učbenik 40 
21. Klinična preiskava Kocijančič, Andreja 39 
22. Organska kemija Tišler, Miha 37 
23. Sociologija : teme in pogledi Haralambos, Michael 37 
24. Didaktika : osrednje teoretične teme Strmčnik, France 36 
25. Pediatrija 36