COBISS
Domov  >  Najbolj brane knjige  >  Podrobnosti
Najbolj brane knjige
Opomba

Seznam prikazuje najpogosteje izposojeno gradivo v slovenskih knjižnicah. Statistika je izdelana na osnovi podatkov o izposoji v tistih slovenskih knjižnicah, ki sodelujejo v sistemu COBISS.SI in imajo avtomatizirano izposojo.

Najbolj brane knjige - podrobnosti

Na podlagi podatkov o izposoji v vseh knjižnicah sistema COBISS.SI, ki imajo avtomatizirano izposojo, lahko izpisujemo sezname najbolj branega gradiva po različnih kriterijih. Prikaz podatkov za posamezno knjižnico je možen, če knjižnica to želi, medtem ko so za skupino knjižnic (npr. splošne, šolske itd.) oz. za vse knjižnice skupaj ti podatki javni.

Če knjižnica ne želi, da so njeni podatki o izposoji javni, lahko vseeno izpisuje svoje sezname, in to na osnovi gesla, ki se ji dodeli na njeno željo.

Knjižnice lahko naredijo neposredne povezave na strani s podatki o izposoji. Povezavo lahko pripravimo tako, da v URL naslov dodamo znak "?", ki mu sledijo parametri in njihove vrednosti. Parametre ločimo med seboj z znakom "&". Vpišemo lahko naslednje parametre:

Parameter Pomen Primer Obveznost
?l= leto ?l=2002 obvezen parameter
&m= mesec &m=03 (marec)
&m=%25 (celo leto)
ni obvezen parameter;
privzeta vrednost je zadnji mesec, za katerega obstajajo podatki
&tipg= tip gradiva
- m%25 = monografske publikacije
- s%25 = serijske publikacije
- n%25 = neknjižno gradivo
&tipg=n%25 obvezen parameter
&knj= knjižnice
- 1%25 = nacionalna
- 2%25 = visokošolske/univerzitetne
- 3%25 = specialne - vse
- 31 = specialne - gospodarstvo
- 32 = specialne - znanost
- 33 = specialne - kultura
- 34 = specialne - javna uprava
- 35 = specialne - zdravstvo
- 4%25 = splošne
- 5%25 = šolske
- akronim knjižnice v sistemu COBISS
&knj=3%25
&knj=NUK
obvezen parameter, kadar delamo seznam za posamezno knjižnico ali skupino knjižnic
&s= status transakcij
- i = izposoja
- r = rezervacije
- %25 = izposoja in rezervacije
&s=%25 nastavljamo samo pri seznamu za posamezne knjižnice in skupine knjižnic;
ni obvezen parameter, privzeta vrednost je "izposoja"
&e= omejitev velikosti izpisa (10,25,50,100) &e=25 nastavljamo samo pri seznamu za posamezne knjižnice in skupine knjižnic;
ni obvezen parameter, privzeta vrednost je "25"

Primeri

 • Izdelati želimo seznam največkrat izposojenih serijskih publikacij za vse knjižnice za april 2002. Vpišemo:

  http://home.izum.si/cobiss/top_gradivo/default.asp?l=2002&m=04&tipg=s%25
   
 • Izdelati želimo seznam največkrat izposojenega neknjižnega gradiva za vse specialne knjižnice za maj 2002. Izpis naj vsebuje tudi informacijo o rezervacijah in naj bo omejen na 50 največkrat izposojenih naslovov gradiva. Vpišemo:

  http://home.izum.si/cobiss/top_gradivo/posamezne.asp?l=2002&m=05&tipg=n%25&knj=3%25&s=%25&e=50
   
 • Izdelati želimo seznam 100 največkrat rezerviranih monografskih publikacij za Mariborsko knjižnico za leto 2002. Vpišemo:

  http://home.izum.si/cobiss/top_gradivo/posamezne.asp?l=2002&m=%25&tipg=m%25&knj=SIKMB&s=r&e=100

Če kliknemo gumb "COBISS.SI-ID" ob določenem naslovu, se izpiše seznam identifikacijskih številk vseh zapisov za ta naslov v vzajemni in lokalnih bazah podatkov ter število izposoj oz. rezervacij v obdobju, za katero smo izdelali seznam. Pri naslovih, za katere je v vzajemni bazi podatkov veliko različnih zapisov, lahko priprava takšnega seznama traja nekoliko dlje.

S klikom na COBISS.SI-ID zapisa lahko izpišemo bibliografski zapis. Lahko se zgodi, da zapisa z izbranim COBISS.SI-ID-jem ni več v bazi podatkov; to pomeni, da je bil zapis od časa zajemanja podatkov v podatkovno bazo najbolj branega gradiva izbrisan bodisi iz vzajemne bodisi iz lokalne baze podatkov.

Hitrost izdelave seznama oziroma grafičnega prikaza je odvisna od iskalne zahteve in od števila hkratnih uporabnikov.