COBISS
Home  >  Most read books  >  Individual libraries and library groups
Most read books
Note

The list displays the most commonly borrowed books in Slovenian libraries. The statistical report is created on the basis of the loan data from all libraries that participate in the COBIS.SI system and have automated loan services.

Most read books - Individual libraries and library groups

Year:    Month:    Material type:

Libraries:    Status:    Most:


No. of libraries matching the search criteria: 83

  Title Author Loans COBISS/OPAC
1. Interna medicina 105 
2. Prva pomoč : priročnik s praktičnimi primeri 100 
3. Univerzitetne fizikalne naloge Žitnik, Janez 70 
4. Razvojna psihologija 68 
5. Temelji biokemije Boyer, Rodney F. 64 
6. Klinična preiskava Kocijančič, Andreja 63 
7. Negovalne diagnoze NANDA International : definicije in klasifikacija 2015-2017 59 
8. Krautov strojniški priročnik Kraut, Bojan 56 
9. Kožne in spolne bolezni Kansky, Aleksej 50 
10. Negovalne diagnoze : priročnik Gordon, Marjory 48 
11. Psihologija učenja in pouka Marentič-Požarnik, Barica 47 
12. Mala flora Slovenije : ključ za določanje praprotnic in semenk 45 
13. Matematični priročnik 43 
14. Matematika za študente tehnike in naravoslovja Mizori-Oblak, Pavlina 43 
15. Osnove analizne kemije : zapiski predavanj Pihlar, Boris 40 
16. Didaktika : visokošolski učbenik 39 
17. Matematika 2 : naloge in postopki reševanja 39 
18. Pediatrija 39 
19. Tehnična dokumentacija Prebil, Ivan 39 
20. Strojni elementi : uvod v gonila, torna, jermenska in verižna gonila Ren, Zoran 38 
21. Menedžment človeških virov 37 
22. Razvojna psihologija : izbrane teme 36 
23. Sociologija : teme in pogledi Haralambos, Michael 35 
24. Tehnično risanje Glodež, Srečko 34 
25. Inženirska grafika Duhovnik, Jože 33