Home
Home  >  Most read books  >  Individual libraries and library groups
Most read books
Note

The list displays the most commonly borrowed books in Slovenian libraries. The statistical report is created on the basis of the loan data from all libraries that participate in the COBIS.SI system and have automated loan services.

Most read books - Individual libraries and library groups

Year:    Month:    Material type:

Libraries:    Status:    Most:


No. of libraries matching the search criteria: 80

  Title Author Loans COBISS/OPAC
1. Interna medicina 72 
2. Kirurgija 23 
3. Prva pomoč : priročnik s praktičnimi primeri 21 
4. Krautov strojniški priročnik Kraut, Bojan 20 
5. Zbrano delo Cankar, Ivan 18 
6. Spodbujanje ruralnega turizma = Poticanje ruralnog turizma 17 
7. Zgodbe Svetega pisma 16 
8. Strojni elementi : univerzitetni učbenik. Del 1 Ren, Zoran 15 
9. Klinična preiskava Kocijančič, Andreja 14 
10. Razvojna psihologija 14 
11. Šport : trženje športa, podjetništvo v športu, športna infrastruktura, kadri v športu, šport v lokalni skupnosti, zavarovanje v športu 14 
12. Kazensko pravo, Splošni del 13 
13. Pediatrija 13 
14. Standardi aktivnosti zdravstvene nege Ivanuša, Antonija 13 
15. Matilda Dahl, Roald 12 
16. Zdravstvena nega 1 : učbenik za 1. letnik srednjega strokovnega izobraževanja za program tehnik zdravstvene nege pri predmetu zdravstvena nega in prva pomoč 12 
17. Zdravstvena nega 2 : učbenik za 2. letnik srednjega strokovnega izobraževanja za program tehnik zdravstvene nege pri predmetu zdravstvena nega in prva pomoč 12 
18. Anatomija, histologija, fiziologija 11 
19. Antigona Sophocles 11 
20. EKG pri akutnih stanjih 11 
21. Infekcijske bolezni Tomažič, Janez 11 
22. Strojni elementi : uvod v gonila, torna, jermenska in verižna gonila Ren, Zoran 11 
23. Zdravstvena nega pacienta pri življenjskih aktivnostih : učbenik za modul Zdravstvena nega v izobraževalnem programu Zdravstvena nega za vsebinski sklop Življenjske aktivnosti in negovalne intervencije Fink, Alojzija 11 
24. Mala flora Slovenije : ključ za določanje praprotnic in semenk 10 
25. Matematični priročnik 10