COBISS
Home  >  Most read books  >  Individual libraries and library groups
Most read books
Note

The list displays the most commonly borrowed books in Slovenian libraries. The statistical report is created on the basis of the loan data from all libraries that participate in the COBIS.SI system and have automated loan services.

Most read books - Individual libraries and library groups

Year:    Month:    Material type:

Libraries:    Status:    Most:


No. of libraries matching the search criteria: 83

  Title Author Loans COBISS/OPAC
1. Matematika za študente tehnike in naravoslovja Mizori-Oblak, Pavlina 126 
2. Temelji biokemije Boyer, Rodney F. 117 
3. Matematični priročnik 112 
4. Interna medicina 109 
5. Razvojna psihologija 90 
6. Univerzitetne fizikalne naloge Žitnik, Janez 90 
7. Prva pomoč : priročnik s praktičnimi primeri 87 
8. Opisna geometrija : potrebna znanja za pravilno risanje - osnove tehničnega risanja Prebil, Ivan 84 
9. Krautov strojniški priročnik Kraut, Bojan 78 
10. Tehnična dokumentacija Prebil, Ivan 69 
11. Negovalne diagnoze : priročnik Gordon, Marjory 68 
12. Sodobna zdravstvena nega Hajdinjak, Angela 64 
13. Splošna in anorganska kemija : [visokošolski učbenik] Lazarini, Franc 64 
14. Anatomija, histologija, fiziologija 56 
15. Molecular biology of the cell 56 
16. Pravo družb in poslovno pravo Korže, Branko 55 
17. Gradbena fizika II : toplota, vlaga, svetloba, zvok, požar, mikroklima v mestih Medved, Sašo 54 
18. Didaktika : visokošolski učbenik 51 
19. Negovalne diagnoze NANDA International : definicije in klasifikacija 2015-2017 51 
20. Psihiatrija 51 
21. Izbrana poglavja iz kirurgije : [učbenik za kirurgijo na visokih zdravstvenih šolah] 49 
22. Tehniška matematika 1 : naloge in postopki reševanja 48 
23. Razvojna psihologija : izbrane teme 46 
24. Strojni elementi : univerzitetni učbenik. Del 1 Ren, Zoran 45 
25. Fotografija Slavec, Darko 43