COBISS
Home  >  Most read books  >  Individual libraries and library groups
Most read books
Note

The list displays the most commonly borrowed books in Slovenian libraries. The statistical report is created on the basis of the loan data from all libraries that participate in the COBIS.SI system and have automated loan services.

Most read books - Individual libraries and library groups

Year:    Month:    Material type:

Libraries:    Status:    Most:


No. of libraries matching the search criteria: 83

  Title Author Loans COBISS/OPAC
1. Matematični priročnik 54 
2. Univerzitetne fizikalne naloge Žitnik, Janez 31 
3. Krautov strojniški priročnik Kraut, Bojan 30 
4. Interna medicina 29 
5. Matematika za študente tehnike in naravoslovja Mizori-Oblak, Pavlina 25 
6. Tehnična dokumentacija Prebil, Ivan 25 
7. Negovalne diagnoze : priročnik Gordon, Marjory 23 
8. Prenosni pojavi : zbirka rešenih nalog. Del 2, Prenos toplote Škerget, Leopold 18 
9. Strojni elementi : univerzitetni učbenik. Del 1 Ren, Zoran 17 
10. Ekonomika podjetja Rebernik, Miroslav 16 
11. Gradiva v arhitekturi : prenovljeni učbenik za arhitekte Kresal, Janez 15 
12. Razvojna psihologija 15 
13. A history of philosophy Copleston, Frederick Charles 14 
14. Fundamentals of analytical chemistry Skoog, Douglas A. 14 
15. Opisna geometrija : potrebna znanja za pravilno risanje - osnove tehničnega risanja Prebil, Ivan 14 
16. Rang and Dale's pharmacology 14 
17. Tehnično risanje Glodež, Srečko 14 
18. Temelji ekonomije Lah, Marko 14 
19. Naloge in rešitve iz termodinamike Oprešnik, Miran 13 
20. Prenosni pojavi : zbirka rešenih nalog. Del 1, Mehanika tekočin Marn, Jure 13 
21. Zbirka rešenih nalog iz tehniške matematike 13 
22. Zbornik 13 
23. Zbornik predavanj 13 
24. Javne finance v Sloveniji 12 
25. Linearna teorija krmiljenja sistemov Podržaj, Primož 11