COBISS
Domov  >  Šolske knjižnice  >  Vključitev in pogoba
Šolske knjižnice in vključitev v COBISS.SI

Izobraževanje šolskih knjižničarjev za delo v sistemu COBISS.SI, sofinancirano v okviru projekta Krepitev kompetenc strokovnih delavcev na področju vodenja inovativnega vzgojno-izobraževalnega zavoda v obdobju od 2016 do 2018, ki je potekalo v obdobju od 1. 9. 2016 do 31. 8. 2018, je zaključeno.

Za vse šolske knjižnice, ki se bodo vključile v sistem COBISS.SI po 31. 8. 2018, so informacije na voljo na spletni strani Pogosta vprašanja - Vključevanje knjižnic.

Vključevanje šolskih knjižnic v sistem COBISS.SI


V decembru 2015 je začel veljati Zakon o spremembah in dopolnitveh Zakona o knjižničarstvu (ZKnj-1A) (Uradni list RS št. 92/2015), ki prinaša tudi spremembe na področju delovanja šolskih knjižnic. Skladno z navedenim zakonom se bodo vse šolske knjižnice do konca leta 2018 vključile v sistem COBISS.SI. Pri procesu vključevanja bodo sodelovali Institut informacijskih znanosti (IZUM), Zavod za šolstvo RS in Narodna in univerzitetna knjižnica (NUK).

Postopek vključitve knjižnice v sistem COBISS.SI

Vključevanje knjižnice v sistem COBISS.SI poteka v sodelovanju med knjižnico in IZUM-om in obsega naslednje korake:

  • Pridobitev sigle (knjižnica pri NUK-u zaprosi za evidenčno številko oz. siglo)
  • Podpis pogodbe med IZUM-om in knjižnico
  • Zagotovitev računalniške opreme s strani knjižnice
  • Udeležba na usposabljanju za uporabo programske opreme COBISS3/Prevzemanje zapisov in zaloga, v izvedbi IZUM-a
  • Udeležba na usposabljanju za uporabo programske opreme COBISS3/Izposoja, v izvedbi IZUM-a
  • Priprava Zapisnika o zalogi in Zapisnika o izposoji, v sodelovanju s knjižnico

Pridobitev sigle


Knjižnica, ki še nima dodeljene sigle oz. evidenčne številke, si jo mora pridobiti. Informacije in navodila so na voljo na spletni strani NUK (http://cezar.nuk.uni-lj.si/sigle/index.php).

Podpis pogodbe

Ob vključitvi knjižnice v sistemu COBISS.SI mora šola, v okviru katere deluje knjižnica, podpisati dve pogodbi, in sicer:

Izpolnjeni in podpisani pogodbi je potrebno v štirih oziroma dveh izvodih poslati na naslov:

Institut informacijskih znanosti
Prešernova 17
2000 Maribor

Knjižnici, ki je pridružena članica sistema COBISS.SI, s podpisom pogodbe o polnopravnem članstvu preneha veljavnost pogodbe o pridruženem članstvu.

Pogodba

Za prenos pogodbe kliknite na eno od spodnjih povezav.Pogodbo o sodelovanju v sistemu COBISS.SI – polnopravno članstvo

Prenos podatkov (konverzija)

V okviru projekta Vključitve šolskih knjižnic v sistem COBISS.SI je predvideno, da se šolske knjižnice v sistem COBISS.SI vključijo brez programskega prenosa podatkov (konverzije) iz že obstoječih informacijskih zbirk (npr. programov WinKnj in Šolska knjižnica). Ureditev knjižničnega kataloga v sistemu COBISS.SI se izvede s prevzemanjem zapisov o gradivu iz vzajemnega kataloga COBIB.SI.