COBISS
Domov  >  Šolske knjižnice  >  Izobraževanje
Šolske knjižnice in vključitev v COBISS.SI

Izobraževanje šolskih knjižničarjev za delo v sistemu COBISS.SI, sofinancirano v okviru projekta Krepitev kompetenc strokovnih delavcev na področju vodenja inovativnega vzgojno-izobraževalnega zavoda v obdobju od 2016 do 2018, ki je potekalo v obdobju od 1. 9. 2016 do 31. 8. 2018, je zaključeno.

Za vse šolske knjižnice, ki se bodo vključile v sistem COBISS.SI po 31. 8. 2018, so informacije na voljo na spletni strani Pogosta vprašanja - Vključevanje knjižnic.

Izobraževanje

V decembru 2015 je začel veljati Zakon o spremembah in dopolnitveh Zakona o knjižničarstvu (ZKnj-1A) (Uradni list RS št. 92/2015), ki prinaša tudi spremembe na področju delovanja šolskih knjižnic. Skladno z navedenim zakonom se bodo vse šolske knjižnice do konca leta 2018 vključile v sistem COBISS.SI. Pri procesu vključevanja bodo sodelovali Institut informacijskih znanosti (IZUM), Zavod za šolstvo RS in Narodna in univerzitetna knjižnica (NUK).

Izobraževanje šolskih knjižničarjev za delo v sistemu COBISS.SI bo sofinancirano v okviru projekta Krepitev kompetenc strokovnih delavcev na področju vodenja inovativnega vzgojno-izobraževalnega zavoda v obdobju od 2016 do 2018 in se bo odvijalo od 1.9.2016 do 31.8.2018. Zavod Republike Slovenije za šolstvo (ZRSŠ) je opredeljen kot organizator usposabljanja šolskih knjižničarjev za delovanje v sistemu COBISS in izgradnjo novih katalogov knjižničnega gradiva.

Izobraževanje šolskih knjižničarjev predvideva 4 sklope usposabljanj:

  • priprava na prehod in postopki, potrebni za prehod - v izvedbi ZRSŠ in NUK
  • usposabljanje za uporabo programske opreme COBISS3/Prevzemanje zapisov in zaloga - v izvedbi IZUM
  • usposabljanje za uporabo programske opreme COBISS3/Izposoja - v izvedbi IZUM
  • usposabljanje za implementacijo okolja programske opreme COBISS v sodelovanju s knjižnico – v izvedbi IZUM

Termini in lokacije izvedb izobraževanj, ki jih izvaja IZUM se usklajujejo z ZRSŠ in jih objavljamo v spodnji preglednici. Tri dnevno izobraževanje vključuje 2-dnevni tečaj Šolske knjižnice – prevzemanje zapisov in zaloga ter 1-dnevno delavnico Šolske knjižnice – izposoja.

Izobraževanje je za enega udeleženca iz knjižnice brezplačno. V okviru projekta je do tega izobraževanja upravičena le po ena oseba iz posamezne šole.

Za udeležbo na 3-dnevnem izobraževanju se je potrebno predhodno prijaviti preko kataloga KATIS in se registrirati preko portala Izobraževanje.

Termini 3-dnevnih izobraževanj za leto 2018:

Termini 3-dnevnih izobraževanj za leto 2017:

Stroški usposabljanja, ki ga izvaja IZUM

Izobraževanje šolskih knjižničarjev za delo v sistemu COBISS.SI bo sofinancirano iz projekta Krepitev kompetenc strokovnih delavcev na področju vodenja inovativnega vzgojno-izobraževalnega zavoda v obdobju od 2016 do 2018.

Usposabljanje - prevzemanje zapisov in zaloga

Ob vključitvi knjižnice v sistem COBISS.SI je obvezna udeležba na tečaju Šolske knjižnice - prevzemanje zapisov in zaloga. Termini in lokacije izvedb tečaja se usklajujejo z ZRSŠ in jih bomo sproti objavljali v zgoraj navedeni preglednici.

Ob vključitvi v sistem COBISS.SI je usposabljanje Šolske knjižnice - prevzemanje zapisov in zaloga za enega knjižničarja brezplačno.

Usposabljanje - izposoja (delavnica)

Ob vključitvi knjižnice v sistem COBISS.SI se je treba udeležiti tudi izobraževanja Šolske knjižnice – izposoja, ki je namenjeno knjižničarjem iz knjižnic, ki bodo uporabljale COBISS3/Izposojo z omejenim naborom programskih funkcij.

Knjižnica, ki bo uporabljala širši nabor funkcij v okviru segmenta COBISS/Izposoja (npr: Blagajna), se bo morala udeležiti tridnevnega tečaja Uporaba programske opreme COBISS3/Izposoja, ki pa je plačljiv izven projekta vključitve vseh šolskih knjižnic v sistem COBISS.SI.

Termini in lokacije izvedb tečaja se usklajujejo z ZRSŠ in jih bomo sproti objavljali v zgoraj navedeni preglednici.

Ob vključitvi v sistem COBISS.SI je usposabljanje Šolske knjižnice – izposoja za enega knjižničarja brezplačno.