COBISS
Domov  >  Šolske knjižnice  >  Članarina
Šolske knjižnice in vključitev v COBISS.SI

Izobraževanje šolskih knjižničarjev za delo v sistemu COBISS.SI, sofinancirano v okviru projekta Krepitev kompetenc strokovnih delavcev na področju vodenja inovativnega vzgojno-izobraževalnega zavoda v obdobju od 2016 do 2018, ki je potekalo v obdobju od 1. 9. 2016 do 31. 8. 2018, je zaključeno.

Za vse šolske knjižnice, ki se bodo vključile v sistem COBISS.SI po 31. 8. 2018, so informacije na voljo na spletni strani Pogosta vprašanja - Vključevanje knjižnic.

Članarina


Šolske knjižnice plačujejo članarino za sodelovanje v sistemu COBISS.SI.

Letna članarina za polnopravno članstvo predstavlja nadomestilo IZUM-u za:

  • zagotavljanje operativnosti strežnikov v sistemu COBISS.SI,
  • vzdrževanje programske opreme COBISS,
  • uporabo centralnih baz podatkov (COBIB.SI, CONOR,SI, COLIB.SI,..) v sistemu COBISS.SI,
  • sprotne spremembe in dopolnitve dokumentacije (e-priročnikov),
  • pomoč po telefonu in e-pošti (podpora@izum.si) ter pomoč za potrebe referenčnega servisa Vprašaj knjižničarja.

Letno članarino za polnopravno članstvo izračunamo tako, da vrednost točke, ki predstavlja povprečno vrednost storitev na uporabnika programske opreme COBISS, pomnožimo s ponderjem, ki ustreza največjemu možnemu številu sočasnih uporabnikov programske opreme COBISS v posamezni knjižnici (brez uporabnikov COBISS/OPAC-a). To pomeni koliko knjižničarjev bo istočasno lahko delalo s programsko opremo COBISS na isti ali različnih lokacijah.

Primer: Če je v knjižnici izbrano število sočasnih uporabnikov enako 2, pomeni to, da če tudi ima npr. v knjižnici 5 sodelavcev odprto uporabniško ime, bosta lahko le dva hkrati delala s programsko opremo COBISS na isti ali različnih lokacijah.

Najnižji ponder za šolske knjižnice je 1. Članarine so neobdavčljive po 5. točki 5. člena ZDDV-1.

Članarina se plačuje četrtletno, za obdobje treh mesecev, tako da IZUM izda račun knjižnici. Šolske knjižnice bodo prve tri mesece od izpolnjenih pogojev za delo v programski opremi COBISS (tj. od potrjenega oz. veljavnega Zapisnika o zalogi) oproščene plačila članarine.

Šolskim knjižnicam, ki so se ali se bodo vključile v sistem COBISS.SI v obdobju od 1. 9. 2016 do 31. 8. 2018 (tj. okviru projekta Krepitev kompetenc strokovnih delavcev na področju vodenja inovativnega vzgojno-izobraževalnega zavoda v obdobju od 2016 do 2018) in bodo za potrebe izgradnje novega knjižničnega kataloga zaprosile za dodatno licenco oz. povečanje števila sočasnih uporabnikov programske opreme COBISS, se dodatna licenca, ki bo odprta za določen čas šestih (6) mesecev, ne bo štela v izračun članarine.