Domov
Domov  >  Šolske knjižnice  >  Članarina
Šolske knjižnice in vključitev v COBISS.SI

Članarina


Šolske knjižnice plačujejo članarino za sodelovanje v sistemu COBISS.SI.

Letna članarina za polnopravno članstvo predstavlja nadomestilo IZUM-u za:

  • zagotavljanje operativnosti strežnikov v sistemu COBISS.SI,
  • vzdrževanje programske opreme COBISS,
  • uporabo centralnih baz podatkov (COBIB.SI, CONOR,SI, COLIB.SI,..) v sistemu COBISS.SI,
  • sprotne spremembe in dopolnitve dokumentacije (e-priročnikov),
  • pomoč po telefonu in e-pošti (podpora@izum.si) ter pomoč za potrebe referenčnega servisa Vprašaj knjižničarja.

Letno članarino za polnopravno članstvo izračunamo tako, da vrednost točke, ki predstavlja povprečno vrednost storitev na uporabnika programske opreme COBISS, pomnožimo s ponderjem, ki ustreza največjemu možnemu številu sočasnih uporabnikov programske opreme COBISS v posamezni knjižnici (brez uporabnikov COBISS/OPAC-a). To pomeni koliko knjižničarjev bo istočasno lahko delalo s programsko opremo COBISS na isti ali različnih lokacijah.

Primer: Če je v knjižnici izbrano število sočasnih uporabnikov enako 2, pomeni to, da če tudi ima npr. v knjižnici 5 sodelavcev odprto uporabniško ime, bosta lahko le dva hkrati delala s programsko opremo COBISS na isti ali različnih lokacijah.

Najnižji ponder za šolske knjižnice je 1. Članarine so neobdavčljive po 5. točki 5. člena ZDDV-1.

Članarina se plačuje četrtletno, za obdobje treh mesecev, tako da IZUM izda račun knjižnici.