Domov
Domov  >  Šolske knjižnice
Šolske knjižnice in vključitev v COBISS.SI

Na teh spletnih straneh vam predstavljamo postopek vključitve v sistem COBISS.SI, ki poteka v sodelovanju med knjižnico in IZUM-om, ter ostale razpoložljive informacije, ki jih bomo sproti dopolnjevali.

V skladu z akcijskim načrtom za implemenitacijo novele Zakona o knjižničarstvu (Uradni lisr RS, št. 87/01, 96/02 - ZUJIK in 92/15) je Zavod Republike Slovenije za šolstvo (ZRSŠ) opredeljen kot organizator usposabljanja šolskih knjižničarjev za delovanje v sistemu COBISS in izgradnjo novih katalogov knjižničnega gradiva. Projekt vključitve vseh šolskih knjižnic v sistem COBISS.SI bo izveden v triletnem zakonskem roku, torej do konca leta 2018.

Izobraževanje šolskih knjižničarjev predvideva 4 sklope usposabljanj:

  • priprava na prehod in postopki, potrebni za prehod - v izvedbi ZRSŠ in NUK
  • usposabljanje za uporabo programske opreme COBISS3/Prevzemanje zapisov in zaloga - v izvedbi IZUM
  • usposabljanje za uporabo programske opreme COBISS3/Izposoja - v izvedbi IZUM
  • usposabljanje za obdelavo gradiva in priprava Zapisnika o zalogi - v izvedbi IZUM

V katalogu KATIS na spletni strani https://lim3.mss.edus.si/katis/ProgramPrijava.aspx?ID=997&A=detailKP so objavljeni zgolj termini za izvedbo usposabljanja Priprava na prehod in postopki, potrebni za prehod, ki ga izvajata ZRSŠ in NUK.

Termini in lokacije izvedb izobraževanj, ki jih izvaja IZUM, še niso usklajeni in bodo objavljeni po uskaditvi in podpisu pogodbe med ZRSŠ in IZUM-om na spletni strani portala Izobraževanje. Na posamezni tečaj, razen na usposabljanje v prostorih knjižnice, se je potrebno prijaviti preko portala Izobraževanje, kjer se je potrebno najprej registrirati.

Kontakt

Za vse informacije v zvezi z vključevanjem šolske knjižnice v sistem COBISS.SI nam pišite na naslov podpora@izum.si ali pokličite po telefonu (02) 25 20 333.