Domov
Domov  >  Priporočena oprema  >  Tiskalniki, čitalniki in ročni... Zadnja sprememba: 28.3.2017
Priporočena oprema
Postopek

za vključevanje perifernih naprav za uporabo v sistemu COBISS:

  1. Knjižnica preveri, ali je naprava že na seznamu priporočene opreme.
  2. Če naprave ni na seznamu, knjižnica, ki napravo kupuje, poskrbi za testno napravo in jo dostavi IZUM-u.
  3. IZUM izvede test naprave v programski opremi COBISS.
  4. V kolikor testirana naprava ustreza zahtevam za uporabo v sistemu COBISS, IZUM o tem obvesti knjižnico, uvrsti testirano napravo na seznam in jo vrne knjižnici.
Priporočena oprema - tiskalniki, čitalniki, ročni terminali in podpisne tablice

* Tiskalniki podpirajo tiskanje QR kode skladno z Zakonom o davčnem potrjevanju računov.

Opozorilo
Ker se na tržišču pojavljajo različni modeli tiskalnikov, ki jih programska oprema COBISS ne podpira, bodite pozorni na oznake modelov. IZUM ne more jamčiti za enak izgled izpisov na modelih tiskalnikov, katerih osnovne nastavitve, ki vplivajo na izgled, so v pristojnosti posameznih ponudnikov.

Opomba
Ob nabavi tiskalnikov priporočamo tudi nabavo priključnega kabla, traku, nalepk in termičnega papirja.