COBISS
Domov  >  Priporočena oprema  >  Naprave SIP2
Priporočena oprema
Postopek

za povezovanje naprave za avtomatizirano izposojo (knjigomat, izposojevalni kiosk, sortirni sistem ...) s sistemom COBISS po protokolu SIP2:

  1. Knjižnica pošlje IZUM-u zahtevo za pripravo testnega okolja s strežnikom SIP2 na lokaciji knjižnice ali ponudnika in s ponudnikom sodeluje v fazi testiranja. V primeru težav poveže ponudnika in IZUM.
  2. Ponudnik opravi testiranje v sodelovanju s knjižnico.
  3. Knjižnica pošlje IZUM-u zahtevo za namestitev strežnika SIP2 v produkcijskem okolju.
  4. Knjižnica poveže ponudnika in IZUM za ureditev ustreznih nastavitev naprave.
  5. Knjižnica potrdi pravilnost delovanja v produkcijskem okolju.
Priporočena oprema - informativni seznam naprav SIP2 (*)

* SIP2 – 3M Standard Interchange Protocol, Data Transfer Protocol Between Library Automation Devices and Automated Circulation Systems.

Opozorilo
IZUM ne izdaja potrdil o popolni kompatibilnosti naprav posameznega ponudnika s sistemom COBISS. Ne obstaja popoln in verodostojen seznam naprav (o vseh lokacijah nameščenih naprav). Seznam je nastal na osnovi informacij, ki so jih pridobile določene knjižnice in ponudniki.

Knjižnicam pred nakupom naprave svetujemo, da ponudnika pozovejo k testiranju v testnem okolju knjižnice (gl. postopek). Nasvet velja tudi za naprave, ki so navedene v zgornjem seznamu.

Navodila za ponudnike in proizvajalce naprav
Za popolno integracijo naprav RFID pri izposoji in vračanju kompletov (hkratni obdelavi večjega števila enot) v sistemu COBISS je treba zagotoviti in upoštevati pogoje iz navodil.