COBISS
Domov  >  Organizacija znanja  >  Navodila avtorjem  >  Tipologija prispevka
Organizacija znanja (OZ)
Navodila
Obvestila in novice

29. 03. 2018 - Izid dvojne (1-2) številke 22. letnika revije Organizacija znanja (OZ)

Arhiv
Kontakt

Uredništvo OZ
Institut informacijskih znanosti
Prešernova 17
2000 Maribor, Slovenija
e-pošta: oz@izum.si
telefon: +386 2 2520 371
faks: +386 2 2524 336

Organizacija znanja – Tipologija prispevka

Tipologijo članka ali drugega prispevka lahko poda avtor, končno odločitev pa sprejme odgovorni urednik na osnovi predloga recenzenta. Uredništvo si pridržuje pravico do razvrstitve posameznega članka ali drugega prispevka po veljavni tipologiji dokumentov/del za vodenje bibliografij v sistemu COBISS (http://home.izum.si/COBISS/bibliografije/Tipologija_slv.pdf).