COBISS
Domov  >  Organizacija znanja  >  O reviji
Organizacija znanja (OZ)
Obvestila in novice

29. 03. 2018 - Izid dvojne (1-2) številke 22. letnika revije Organizacija znanja (OZ)

Arhiv
Kontakt

Uredništvo OZ
Institut informacijskih znanosti
Prešernova 17
2000 Maribor, Slovenija
e-pošta: oz@izum.si
telefon: +386 2 2520 371
faks: +386 2 2524 336

Organizacija znanja – O reviji

Revija Organizacija znanja (OZ) je multidisciplinarno zasnovana strokovno-znanstvena revija, ki jo izdaja Institut informacijskih znanosti (IZUM) iz Maribora.

OZ objavlja izvirne znanstvene, pregledne znanstvene, kratke znanstvene in strokovne članke, intervjuje, poročila, recenzije, bibliografije in novosti s področij informacijske znanosti, knjižničarstva, informatike, sociologije znanosti, epistemologije in kulturologije. Obravnava predvsem teme, kot so nastajanje, organizacija, shranjevanje, prenos, vrednotenje in uporaba znanja, posebej z vidika delovanja knjižnic in informacijskih servisov. V posebnem delu objavlja tudi obvestila, ki zadevajo skupnost uporabnikov sistema COBISS.

Revija OZ je v letih od 1996 do 2001 izhajala pod naslovom COBISS Obvestila (ISSN 1408-8134), ves čas izhajanja pa se organizacijsko in vsebinsko navezuje na knjižnični informacijski sistem COBISS. Uporabnikom tega sistema ter tudi drugim omogoča objavo raziskovalnih dognanj in izkušenj na področju razvoja ter jih seznanja z novostmi in aktualnimi strokovnimi vprašanji v zvezi z informacijsko-komunikacijskimi tehnologijami (IKT) pri delovanju knjižnic in drugih ustanov s področja informacijske znanosti.

OZ pri znanstvenih člankih ter drugih strokovno zahtevnih in inovativnih prispevkih uveljavlja anonimno strokovno recenzijo.

Revija je do nedavnega izhajala četrtletno v tiskani (ISSN 1580-979X) in elektronski (ISSN 1580-9803) obliki. Od leta 2014 (letnik 19) pa izhaja le še v elektronski obliki, in sicer dvakrat letno. Leta 2014 je bila revija funkcionalno prenovljena, od letnika 19 naprej ponuja tudi sodobno oblikovno podobo.

Revija OZ je indeksirana v bibliografskih bazah podatkov COBIB.BH, COBIB.CG, COBIB.MK, COBIB.SI in COBIB.SR (COBISS) ter v bibliografski bazi podatkov WorldCat in bazah podatkov s celotnimi besedili servisa ProQuest (ProQuest Library Science, ProQuest Research Library in ProQuest Central).