COBISS
Domov  >  Organizacija znanja  >  Navodila avtorjem  >  Navodila za oddajo prispevkov
Organizacija znanja (OZ)
Navodila
Obvestila in novice

29. 03. 2018 - Izid dvojne (1-2) številke 22. letnika revije Organizacija znanja (OZ)

Arhiv
Kontakt

Uredništvo OZ
Institut informacijskih znanosti
Prešernova 17
2000 Maribor, Slovenija
e-pošta: oz@izum.si
telefon: +386 2 2520 371
faks: +386 2 2524 336

Organizacija znanja – Navodila za predložitev prispevkov

Avtor, s katerim bo uredništvo komuniciralo, naj pošlje prispevek v elektronski obliki (v enem izmed formatov, ki jih prepozna urejevalnik besedil MS Word) na e-naslov uredništvaoz@izum.si. Pri oblikovanju prispevkov morajo avtorji upoštevati objavljena Navodila avtorjem, sicer so lahko njihova dela zavrnjena. Avtorji naj za pisanje članka uporabijo predlogo v Wordu, ki je dostopna na spletni strani revije. Elektronski verziji članka mora avtor priložiti ustrezno izpolnjen in podpisan obrazec Dovoljenje za objavo in izjava o avtorstvu (obrazec je na voljo na spletni strani revije). Če je avtorjev več, morajo obrazec podpisati vsi avtorji prispevka. Skenirani obrazec je treba poslati kot priponko na e-naslov uredništva: oz@izum.si. Če avtor nima možnosti skeniranja, naj originalni dokument pošlje po klasični pošti na naslov uredništva: Uredništvo OZ, Institut informacijskih znanosti, Prešernova 17, 2000 Maribor.

Vsa dodatna pojasnila lahko avtorji dobijo pri odgovornem uredniku na e-naslovu: oz@izum.si.

Avtor za prispevek ne prejme honorarja. Prispelih besedil, slikovnega in drugega gradiva uredništvo ne vrača.