COBISS
Domov  >  Organizacija znanja  >  Navodila avtorjem
Organizacija znanja (OZ)
Navodila
Obvestila in novice

29. 03. 2018 - Izid dvojne (1-2) številke 22. letnika revije Organizacija znanja (OZ)

Arhiv
Kontakt

Uredništvo OZ
Institut informacijskih znanosti
Prešernova 17
2000 Maribor, Slovenija
e-pošta: oz@izum.si
telefon: +386 2 2520 371
faks: +386 2 2524 336

Organizacija znanja – Splošna navodila

OZ praviloma objavlja prispevke, ki še niso bili objavljeni ali poslani v objavo drugi publikaciji. Za vsebino prispevka odgovarja avtor, ki je odgovoren tudi za vse morebitne kršitve avtorskih pravic. Če je prispevek že bil objavljen ali je v postopku za objavo pri drugi reviji oziroma publikaciji, mora avtor navesti natančen naslov publikacije, kjer je bilo ali bo delo objavljeno; če je treba, mora tudi pridobiti soglasje založnika za njegovo ponovno objavo, ki ga priloži k prispevku. Če je bil prispevek pripravljen na podlagi kakšnega drugega prispevka, ki je že bil objavljen ali je šele v pripravi ali v tisku (npr. diplomska, magistrska ali doktorska naloga, poglavje v knjigi ipd.), mora avtor v opombi to izrecno navesti.

Prispevek naj bo napisan z urejevalnikom besedil MS Word, v formatu A4, širina robov naj bo 2,5 cm. Besedilo naj bo levo poravnano, napisano v pisavi Arial velikosti 12 in s presledkom med vrsticami 1,5. Za pisanje članka naj avtor uporabi predlogo v Wordu, ki je dostopna na spletni strani revije Organizacija znanja.

Dolžina znanstvenega članka naj ne presega ene in pol avtorske pole (24 strani ali 45.000 znakov s presledki in ločili), strokovni članek naj obsega največ 1 avtorsko polo (16 strani ali 30.000 znakov), poročila in recenzije pa do 5 strani (9.300 znakov). Prispevek naj bo napisan v knjižnem jeziku, v prvi osebi množine. Vse prispevke daje uredništvo v jezikovni pregled, kar morajo avtorji upoštevati.