Predstavitev novosti v programski opremi COBISS
v Mariboru in Ljubljani


Videoprezentacije

 1. Aktiviranje in deaktiviranje uporabniškega imena
 2. Dodatni atributi uporabniškega imena
 3. Dodeljevanje lokalnih pooblastil - 1.del
 4. Dodeljevanje lokalnih pooblastil - 2.del
 5. Dodeljevanje lokalnih pooblastil - 3.del
 6. Dodeljevanje programskih pooblastil
 7. Obvestilo o novem uporabniškem imenu
 8. Odpiranje novega uporabniškega imena
 9. Pregled dodeljenih pooblastil
 10. Seznam uporabniskih imen
 11. Urejanje gesla COBISS