COBISS
Domov  >  Obvestila in novosti - 2018
Obvestila in novosti
Opomba

Za pregledovanje dokumentov v formatu pdf potrebujete program Acrobat Reader. Če programa še nimate nameščenega na vašem osebnem računalniku, ga lahko brezplačno prenesete in namestite sami:

Obvestila in novosti - 2018novice
Datum Novica
19. 11. 2018 Nameščena nova različica COBISS+, V7.5
05. 11. 2018 Ukinitev stare verzije v COBISS3: Izpisi – Bibliografije, predmetne oznake … med 10. in 11. 11. 2018. Nova verzija je bila nameščena junija 2018.
31. 10. 2018 V mesecu oktobru v sistem COBISS.SI vključenih 5 knjižnic (seznam)
24. 10. 2018 Objavljamo gradivo s predstavitve novosti v programski opremi COBISS.SI (normativna kontrola korporacij in Splošni geslovnik COBISS.SI (SGC)): Korporacije – programske novosti, Korporacije – redakcija, Korporacije – pravila_novosti, SGC
23. 10. 2018 Na portalu E-priročniki so objavljena Navodila za prevzemanje zapisov za kontinuirane vire iz baze podatkov ISSN.
19. 10. 2018 Ažurirane povezave do publikacij informacijskih servisov American Chemical Society, Directory of Open Access Journals (DOAJ), EBSCO ASC, EBSCO BSP etc., RSC Gold, ScienceDirect Elsevier in SHERPA/RoMEO v bazi podatkov ELINKS.SI
16. 10. 2018 Testni dostop do ProQuest Central je omogočen do 10. decembra 2018
08. 10. 2018 V lokalnih bazah podatkov COBISS.Net je bil kreiran 27-milijonti zapis
08. 10. 2018 Dne 8. 10. 2018 je IZUM z Akademijo znanosti in umetnosti Kosova podpisal Sporazum o sodelovanju pri vzpostavitvi bibliografskega sistema za evalvacijo rezultatov raziskovalne dejavnosti na Kosovu.
30. 09. 2018 V mesecu septembru v sistem COBISS.SI vključene 4 knjižnice (seznam)
28. 09. 2018 Zaključeno preverjanje 50 naključno izbranih bibliografskih zapisov v COBIB.SI (povzetek ugotovitev)
27. 09. 2018 Namestitev programske opreme COBISS3, V6.19-00 med 29. in 30. 9. 2018 (COBISS3/Katalogizacija, COBISS3/Zaloga, COBISS3/Izposoja, COBISS3/Medknjižnična izposoja)
20. 09. 2018 V sistem COBISS.SI vključenih že 900 knjižnic
18. 09. 2018 Na e-forumu Katalogizacija z normativno kontrolo objavljen nov Seznam potencialnih dvojnikov glede na glavni del točke dostopa
11. 09. 2018 Objavljen zapisnik sestanka z OSIC-i in ARRS glede reševanja problemov pri katalogizaciji, klasifikaciji, verifikaciji in kategorizaciji bibliografskih enot, ki se upoštevajo pri vrednotenju raziskovalne uspešnosti
06. 09. 2018 Najava konference COBISS 2018 (vabilo)
05. 09. 2018 Na voljo nov tečaj Delavnica COBISS3/Izpisi (splošno, iskanje, priprava razvrstitev)
01. 09. 2018 Zaključeno je izobraževanje šolskih knjižničarjev za delo v sistemu COBISS.SI, ki je v sodelovanju z ZRSŠ potekalo od 1. 9. 2016 do 31. 8. 2018 v okviru projekta Krepitev kompetenc strokovnih delavcev na področju vodenja inovativnega vzgojno-izobraževalnega zavoda v obdobju od 2016 do 2018.
31. 08. 2018 V sistemu COBISS.SI so v bazo JCR dodani podatki o faktorjih vpliva za leto 2017 (Faktor vpliva (1994–2017)). V bazo SNIP so dodani podatki o faktorjih vpliva za leto 2017 in ažurirani podatki za leti 2015 in 2016 (Faktor vpliva (1999–2017)).
31. 08. 2018 V mesecu avgustu v sistem COBISS.SI vključenih 9 knjižnic (seznam)
27. 08. 2018 Vse knjižnice v mreži COBISS.net so prešle na uporabo programske opreme COBISS3/Izposoja
31. 07. 2018 V mesecu juliju v sistem COBISS.SI vključenih 7 knjižnic (seznam)
30. 07. 2018 Prehod na uporabo programske opreme COBISS3/Izposoja je bil izveden še za zadnjo knjižnico v sistemu COBISS.SI. Čestitamo in se zahvaljujemo predvsem vsem knjižnicam in njihovim sodelavcem ter tudi sodelavcem IZUM-a za uspešno izpeljane prehode. Vsem želimo nadaljnje uspešno delo.
25. 07. 2018 Spremenjena Navodila za uporabo tiskalnika Honeywell PC42t so nameščena na spletni strani COBISS pod Priporočena oprema (Tiskalniki, čitalniki in ročni terminali)
24. 07. 2018 Namestitev novih verzij programske opreme Bibliografije, V5.9, in SICRIS, V3.4.2
13. 07. 2018 Ažurirane povezave do publikacij informacijskih servisov American Chemical Society, Directory of Open Access Journals (DOAJ), EBSCO ASC, EBSCO BSP etc. in SHERPA/RoMEO v bazi podatkov ELINKS.SI
02. 07. 2018 V lokalnih bazah COBISS.SI je bil kreiran 15-milijonti zapis
02. 07. 2018 Vse knjižnice (razen ene) v sistemu COBISS.SI so prešle na uporabo programske opreme COBISS3/Izposoja
30. 06. 2018 V mesecu juniju v sistem COBISS.SI vključenih 12 knjižnic (seznam)
18. 06. 2018 Predstavitev novosti v programski opremi COBISS v Mariboru in Ljubljani (vabilo)
11. 06. 2018 Na e-forumu Katalogizacija z normativno kontrolo objavljen nov Seznam potencialnih dvojnikov glede na glavni del točke dostopa
08. 06. 2018 Namestitev programske opreme COBISS3, V6.18-00 med 9. in 10. 6. 2018 (COBISS3, COBISS3/Katalogizacija, COBISS3/Izposoja, COBISS3/Medknjižnična izposoja, COBISS3/Izpisi - Bibliografije)
31. 05. 2018 V mesecu maju v sistem COBISS.SI vključenih 15 knjižnic (seznam)
30. 05. 2018 Vabilo na dan odprtih vrat IZUM-a na Prešernovi 17 v Mariboru v soboto, 16. junija 2018, med 10. in 14. uro. Več v blogu COBISS (program dogodka).
16. 05. 2018 Vabilo na izobraževanje o informacijskem servisu Web of Science Citation Conection v prostorih IZUM-a v Mariboru v torek, 22. maja 2018, ob 13. uri in v prostorih Fakultete za družbene vede (predavalnica 7) v Ljubljani v sredo, 23. maja, ob 12.15 uri.
16. 05. 2018 Tudi letos se udeležujemo Parade učenja, ki poteka v okviru Tedna vseživljenjskega učenja. Program na povezavi: https://www.vetrinjski-dvor.si/dogodki/parada-ucenja_1/
09. 05. 2018 Lokalna baza Univerzitetne knjižnice Nove univerze, Ljubljana je nastala z združitvijo lokalnih baz knjižnic Evropske pravne fakultete, Ljubljana ter Fakultete za državne in evropske študije, Kranj
30. 04. 2018 V mesecu aprilu v sistem COBISS.SI vključenih 18 knjižnic (seznam)
23. 04. 2018 Vključitev baze podatkov Splošni geslovnik COBISS (SGC) v programsko opremo COBISS3
19. 04. 2018 Namestitev programske opreme COBISS3, V6.17-00 med 21. in 22. 4. 2018 (COBISS3, COBISS3/Katalogizacija, COBISS3/Nabava, COBISS3/Serijske publikacije, COBISS3/Zaloga, COBISS3/Izposoja)
12. 04. 2018 Umik programske opreme COBISS/OPAC iz sistema COBISS.SI (obvestilo)
31. 03. 2018 V mesecu marcu v sistem COBISS.SI vključenih 37 knjižnic (seznam)
29. 03. 2018 V lokalnih bazah podatkov COBISS.Net je bil kreiran 26-milijonti zapis
29. 03. 2018 Izid dvojne (1-2) številke 22. letnika revije Organizacija znanja (OZ)
27. 03. 2018 Najava namestitve posodobljenega priročnika COMARC/A v času od 28. do 30. 3. 2018 (spremembe v priročniku)
26. 03. 2018 Vabilo na izobraževanje o informacijskem servisu ProQuest Dissertations and Theses Global v prostorih IZUM-a v Mariboru v torek, 10. aprila 2018, ob 14. uri.
23. 03. 2018 Že 1200 knjižnic v mreži COBISS.Net; zadnja vključena Osnovna šola Podbočje
23. 03. 2018 Ažurirane povezave do zapisov za e-knjige zbirke UPSO-Law ter povezave do publikacij informacijskih servisov American Chemical Society, Directory of Open Access Journals (DOAJ), EBSCO ASC, EBSCO BSP etc., IEEE Journals, IOP Science, IOS Press, Journal Storage JSTOR, Oxford Journals Law Colection, RSC Gold, SHERPA/RoMEO, ScienceDirect Elsevier, SpringerLink Springer - Verlag in Wiley Online Library v bazi podatkov ELINKS.SI
21. 03. 2018 Navodila v zvezi z javnim razpisom ARRS za sofinanciranje nakupa mednarodne znanstvene literature v letu 2018 (obvestilo, priloga)
12. 03. 2018 Nameščena nova različica COBISS+, V7.3
09. 03. 2018 Namestitev programske opreme COBISS3, V6.16-00 med 10. in 11. 3. 2018 (COBISS3, COBISS3/Nabava, COBISS3/Zaloga, COBISS3/Izposoja)
07. 03. 2018 Na e-forumu Katalogizacija z normativno kontrolo objavljena dva nova seznama: Seznam normativnih zapisov s številko v podpolju za dodatke k imenu in Seznam potencialnih dvojnikov glede na glavni del točke dostopa
07. 03. 2018 Spremenjena Navodila za uporabo tiskalnika Honeywell PC42t so nameščena na spletni strani COBISS pod Priporočena oprema (Tiskalniki, čitalniki in ročni terminali)
05. 03. 2018 Dopolnitev portala COBISS/SciMet, V1.9, ki vključuje možnost izdelave vizualnega gradnika s podatki o citiranosti entitet za preprosto vgraditev v druge spletne strani in dodatne možnosti pri spletni storitvi za zajemanje zbirnih podatkov o citiranosti
28. 02. 2018 V mesecu februarju v sistem COBISS.SI vključenih 11 knjižnic (seznam)
20. 02. 2018 Spremenjena Navodila za uporabo čitalnika Metrologic MS9520 Voyager so nameščena na spletni strani COBISS pod Priporočena oprema (Tiskalniki, čitalniki in ročni terminali)
19. 02. 2018 Priprava poročil za ARRS o porabi sredstev za nakup tuje literature (obvestilo, priloga)
15. 02. 2018 Na spletni strani COBISS pod Priporočena oprema (Tiskalniki, čitalniki, ročni terminali in podpisne tablice) objavljena Navodila za uporabo tiskalnika Honeywell PC42t
14. 02. 2018 V sistem COBISS.SI vključenih že 800 knjižnic
13. 02. 2018 Objava statistik za leto 2017 (obvestilo, povezava)
12. 02. 2018 Vključitev normativne kontrole osebnih imen v bazi podatkov CORES.SI in objava priročnika COMARC/B v formatu html na portalu Izobraževanje
07. 02. 2018 Namestitev programske opreme COBISS3, V6.15-00, in konverzija baze podatkov CORES.SI med 10. in 11. 2. 2018 (COBISS3, COBISS3/Katalogizacija, COBISS3/Elektronski viri, COBISS3/Zaloga, COBISS3/Izposoja, COBISS3/Medknjižnična izposoja)
06. 02. 2018 Namestitev seznamov mednarodnih bibliografskih baz s podatki o revijah za leto 2017 (BIBLIO-A)
06. 02. 2018 Institut informacijskih znanosti in Nacionalna in univerzitetna knjižnica sta spremenila pogoje za pridobitev dovoljenja za vzajemno katalogizacijo (priloga)
31. 01. 2018 V mesecu januarju v sistem COBISS.SI vključenih 61 knjižnic (seznam)
26. 01. 2018 Objavljen zapisnik sestanka z OSIC-i in ARRS glede reševanja problemov pri katalogizaciji, klasifikaciji, verifikaciji in kategorizaciji bibliografskih enot, ki se upoštevajo pri vrednotenju raziskovalne uspešnosti
24. 01. 2018 Storitve COBISS-a bodo tudi letos predstavljene na Informativi, sejmu izobraževanja in poklicev. Vabljeni, da nas obiščete na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani ta petek ali soboto.
23. 01. 2018 Zaključeno preverjanje 50 naključno izbranih bibliografskih zapisov v COBIB.SI (povzetek ugotovitev)
12. 01. 2018 Spremenjena Navodila za uporabo tiskalnika Zebra GC420t so nameščena na spletni strani COBISS pod Priporočena oprema (Tiskalniki, čitalniki in ročni terminali)
04. 01. 2018 Že 1100 knjižnic v mreži COBISS.Net; zadnja vključena Osnovna šola Log - Dragomer
04. 01. 2018 Objavljen Program izobraževanja 2018