izumlogo.gif (16063 bytes)

 

Tabelarični pregled pripomb

V spodnjo tabelo so vključene samo tiste pripombe recenzentov, ki so primerne za statistični prikaz. Pri tem je bilo več istovrstnih pripomb, ki so se nanašale na eno pravilo, štetih samo enkrat. Ostale pripombe so zajete samo v recenziji ali v poročilih posameznih recenzentov. Pri poglavju 11 so v tabeli upoštevane tudi pripombe, ki se nanašajo na besedilo v Knjižničarskih novicah.

Vrsta napake

Poglavje

Sku- paj

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

1. Napaka v primeru

1

2

-

1

3

3

-

6

-

-

2

19

5

3

1

-

-

46

2. Napačna referenca

-

10

1

4

2

3

-

5

-

-

2

-

-

2

1

-

-

30

3. Spremen- jen pomen

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4

-

-

1

1

7

4. Nejasno pravilo

12

38

6

9

9

12

4

9

2

6

6

-

23

20

4

-

-

160

5. Nesklad- nost pravila v različnih referenčnih virih

-

-

1

-

3

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4

6. Različna obveznost

-

-

-

-

3

3

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

6

7. Nesklad- nost med pravilom in referenčnim virom

1

5

-

-

-

-

1

1

2

-

1

-

5

6

3

1

-

26

8. Pomanj- kljivi primeri

-

22

-

-

3

1

1

1

1

1

2

-

22

4

-

-

1

59

9. Manjka pravilo

-

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

9

-

-

-

10

Skupaj

15

78

8

14

23

22

6

22

5

7

13

19

59

44

9

2

2

348

 

Legenda in opozorila:

  1. napaka v primeru
  2. referenca na napačen člen ali člen, ki ne obstaja; če je citiranih več ISBD-jev, je referenca lahko napačna samo za nekatere od njih
  3. popolnoma spremenjen pomen pravila, povzetega iz vira, navedenega kot referenca
  4. premalo natančno napisano pravilo ali nejasno povzeto pravilo
  5. neskladje med PPIAK in ISBD, ki v priročniku ni pojasnjeno
  6. različna obveznost vnosa podatkov za posamezne vrste gradiva, ki v priročniku ni upoštevana
  7. neskladnost med pravilom iz priročnika in pravilom iz citiranega referenčnega vira
  8. pomanjkljiv, nepopoln ali kako drugače nedosleden primer, ali primer, ki ne spada k pravilu, ki naj bi ga pojasnjeval
  9. naslov ali primer brez besedila pravila


Maribor, 19.9.2000