izumlogo.gif (16063 bytes)


Maribor, 10.8.2000


Pripombe na Priročnik za uporabo katalogizacijskih pravil

 

Pripombe, ki se nanašajo na celoten priročnik


Splošne in najpogostejše pripombe, ki se nanašajo na vsebino posameznih poglavij

Poglavja 0-8: območja po ISBD-jih

 
Poglavje 9: Monografske publikacije v več zvezkih/kosih

Poglavje 10: Članki in drugi sestavni deli


Poglavje 11: Zbirni zapisi

Poglavje 12: Glavni in dodatni vpisi


Značnice - uvodna opomba

Poglavje 13: Osebna značnica


Poglavje 14: Korporativna značnica


Poglavje 15: Stvarna značnica


Dodatek A: Definicije


Dodatek B: Kratice


Dodatek Č: Seznam podrejenih korporacij političnoteritorialnih enot v Sloveniji

 
Zaključek

V pogodbi, sklenjeni med MZT-jem in NUK-om, je bilo določeno, naj priročnik z naslovom Katalogizacijska pravila, ki veljajo v COBISS-u, vsebuje:

Obstoječi priročnik je okvirno zasnovan po določilih v pogodbi, vendar je vsebinsko in oblikovno precej nedodelan. Vsebuje številne pomanjkljivosti in napake, zato menim, da priročnik z obstoječo vsebino ni primeren za javno uporabo. Vsebinsko bi ga bilo treba temeljito dopolniti (tu mislim predvsem na natančnejši skrajšani opis katalogizacijskih pravil in navajanje referenc), ponekod predelati, odpraviti napake v primerih. V poglavjih 1-8 je treba bolj jasno označiti pravila, ki veljajo za vse vrste gradiva, in pravila, ki veljajo za posamezno vrsto gradiva. Navajanje pravil, ki veljajo samo za posamezno vrsto gradiva, mora biti bolj dosledno (nekatera so bila izpuščena).

Oblikovno je treba poenotiti obliko, stile pisav, paginiranje, urediti kazala.

Pripravila:
Milena Doberšek