Dokumentiranje katalogizacijskih pravil, ki veljajo v COBISS-u

(Projektna naloga MZT, 8. 11. 1999)

 

 

Na osnovi Predloga projektne naloge za pripravo Pravilnika in priročnika za katalogizacijo, ki so ga pripravili člani ekspertne skupine Majda Ujčič, Zlata Dimec in Mirko Nidorfer (7. 10. 1997), ter obravnav na dveh okroglih mizah, se v prvi fazi pripravi natančen popis pravil, po katerih trenutno poteka katalogizacija v sistemu COBISS.

 

1. Pravila za bibliografski opis

Za izhodišče se vzamejo standard ISBD(G) ter standardi za posamezne vrste gradiva (M, S, A, CM, NMB, PM, ER), Smernice za uporabo ISBD-jev pri opisu sestavnih delov ter The Concise AACR2, ki služi kot primer za strukturo in obseg popisa katalogizacijskih pravil. V tako skrajšano verzijo katalogizacijskih pravil za bibliografski opis se vključijo slovenski primeri za vse tipe gradiva.

 

2. Pravila za izbor in oblikovanje značnic

Glede na to, da se uporabljajo trije pravilniki, in sicer: Eva Verona, Kalan in Oblika in struktura korporativnih značnic, je treba:

Tudi ta pravila naj sledijo osnovni strukturi dokumenta The Concise AACR2 z natančno navedbo referenc na enega od obsežnejših pravilnikov in natančno razlago podrobnosti, ki niso dokumentirane v nobenem od naštetih pravilnikov.

V obeh primerih naj bo razvidno, kdaj gre za prevod, prevod in priredbo oz. izvirna katalogizacijska pravila.