izumlogo.gif (16063 bytes)

 

Maribor, 12.09.2000

Pripombe na Priročnik za uporabo katalogizacijskih pravil z vidika uporabnosti


Moja naloga je bila, da ocenim uporabnost Priročnika za uporabo katalogizacijskih pravil pri katalogizaciji gradiva v knjižnici IZUM-a. Med uporabo priročnika v knjižnici žal nisem imela na razpolago vseh različnih vrst gradiva in tudi ne dovolj specifičnih primerov za vrednotenje vseh poglavij v priročniku, saj sem katalogizirala predvsem monografske publikacije ter nekaj člankov in elektronskih virov. Moja ocena se zato nanaša smo na določene člene oz. tematske sklope.

Moje pripombe so naslednje:

0.1.2 M, NBM, ER, CM, PM, A, S

3 CM, 3 PM, 3 ER, 3 S

7.2.S, 7.2.ER

7.3.ER, 7.3.CM, 7.3.PM, 7.3.S

Ugaja mi koncept priročnika, da na enem mestu združi katalogizacijska pravila za vse vrste gradiva, saj se pri katalogizaciji srečujem z različnimi vrstami gradiva (monografske in serijske publikacije, članki, neknjižno gradivo, elektronski viri) ter da sta vključeni tudi poglavji o glavnih in dodatnih vpisih ter značnicah.

Na podlagi uporabe priročnika pri katalogizaciji menim, da so osnovna katalogizacijska pravila navedena, saj sem pri enostavnejših primerih večino pravil v njem tudi našla (npr. fizični opis, založništvo, sistemske zahteve, podrejene korporacije, sprememba avtorjevega priimka ...). Pri zahtevnejših primerih oz. pri pravilu, ki ga v priročniku ni ali je preveč splošno napisano, pa sem morala uporabiti drugo literaturo (npr. vpis ISSN-ja zbirke s skupnim in podrejenim naslovom, območje izida serijske publikacije, variantni naslovi ...).

Moti me, da je priročnik oblikovno dokaj nepregleden, da so strani oštevilčene v vsakem poglavju posebej in da stvarno kazalo še ni vključeno, zato sem za iskanje posameznih podatkov potrebovala precej časa.

Pripravila:
Andreja Kranjc Vobovnik