COBISS
Domov  >  Varovanje osebnih podatkov

Objavljeno: 25. 11. 2010

Varovanje osebnih podatkov

IZUM je kot informacijski servis slovenske znanosti, kulture in izobraževanja pogodbeni obdelovalec, ki opravlja storitve obdelave osebnih podatkov v imenu in na račun upravljavcev osebnih podatkov.

Knjižnice polnopravne članice sistema COBISS.SI so kot upravljavke osebnih podatkov odgovorne za zagotavljanje zbiranja, hranjenja in obdelave osebnih podatkov v skladu z zakoni (Zakon o varstvu osebnih podatkov, Zakon o knjižničarstvu, Zakon o raziskovalni in razvojni dejavnosti), z drugimi pravnimi podlagami (pravilniki o varstvu osebnih podatkov) ter v skladu z nameni, za katere so bili podatki zbrani, shranjeni in obdelani.

Kot pogodbeni izvajalec IZUM izvaja organizacijske in tehnične postopke ter ukrepe, da zagotovi varstvo osebnih podatkov, preprečuje slučajno ali namerno nepooblaščeno uničevanje podatkov, njihovo spremembo ali izgubo ter nepooblaščeno obdelavo.

Osebne podatke lahko obdelujejo delavci upravljavca osebnih podatkov in delavci IZUM-a, kadar je to potrebno zaradi narave njihovega dela, pri čemer je zagotovljeno naknadno ugotavljanje obdelav osebnih podatkov.