Domov
Domov  >  Statistike, kazalci, ...
Statistike 2015
  • Statistika COBIB.SI in lokalnih baz podatkov (pdf, xls)
  • Statistika COBIB.SI in lokalnih baz podatkov (po tipih gradiva) (pdf, xls)
  • Statistika CONOR.SI (pdf, xls)
  • Statistika uporabe storitev izposoje (pdf, xls)
  • Statistika uporabe servisov COBISS/OPAC - Moja knjižnica (pdf, xls)
Arhiv
Projekti in razvojne naloge
Kazalci rasti sistema COBISS.SI in obsega dejavnosti IZUM-a

(zadnja sprememba: 02.02.2016)

Kazalci rasti 2011 2012 2013 2014 2015
Polnopravnih članic sistema COBISS.SI
- nacionalna, univerzitetne in visokošolske
- splošne
- specialne
- šolske
420
82
61
125
152
432
84
61
128
159
433
81
61
126
165
437
81
61
126
169
445
82
61
130
172
Uporabnikov aplikacij COBISS3
- COBISS3/Katalogizacija
- COBISS3/Nabava
- COBISS3/Serijske publikacije
- COBISS3/Zaloga
- COBISS3/Izposoja
- COBISS3/Medknjižnična izposoja
420
1
75
47
420
118
91
432
41
83
66
432
147
99
433
93
86
67
433
158
98
437
151
86
67
437
176
106
445
223
90
68
445
203
112
Število bibliografskih zapisov:
- v vzajemni bazi podatkov COBIB.SI
- v lokalnih bazah podatkov knjižnic

3.980.959
10.984.426

4.161.126
11.639.409

4.353.887
12.156.657

4.525.508
12.774.524

4.730.086
13.306.050
Uporaba vzajemne baze podatkov in lokalnih baz podatkov:
- iskanja:
   - COBISS/OPAC
   - mCOBISS
   - ostali servisi (SRW/SRU, z39.50)
- prikazani zapisi:
   - COBISS/OPAC
   - mCOBISS
   - ostali servisi (SRW/SRU, z39.50)
verzija 6
16.189.196
16.189.196
 
 
33.984.094
33.984.094
 
 
verzija 6
16.086.039
16.086.039
 
 
38.312.814
38.312.814
 
 
* verzija 6
17.899.312
16.988.815
93.006
817.491
40.695.155
39.830.711
82.907
781.537
verzija 6
17.620.454
16.617.978
507.672
494.804
42.961.459
42.233.553
399.031
328.875
verzija 6
19.897.705
17.220.594
811.298
1.865.8013
48.115.320
46.347.710
649.152
1.118.458
Število izpisov osebnih bibliografij 787.066 799.104 752.571 705.191 717.442
Število knjižnic z avtomatizirano izposojo
- izposoje in podaljšanje gradiva skupaj:
   - izposoje gradiva
   - podaljšanje izposoje
- rezervacije gradiva
301
27.887.043
15.817.543
12.069.500
1.051.880
329
28.548.728
15.933.540
12.615.188
1.189.765
332
28.426.051
15.598.452
12.827.599
1.290.707
343
28.024.486
15.174.133
12.850.353
1.356.251
350
27.885.680
14.713.436
13.172.244
1.436.735
Število transakcij, ki so jih opravili uporabniki preko COBISS/OPAC-a
- podaljšanje izposoje
- rezervacije gradiva
- naročila za medknjižnično izposojo

1.988.086
497.480
5.229

2.289.088
581.833
4.660

2.431.110
651.156
4.264

2.671.233
708.744
4.300

2.965.460
778.347
4.601
Število e-obvestil o izposoji, poslanih uporabnikom preko centralnega strežnika sistema COBISS.SI
- e-pošta
- SMS-sporočila
- potisna sporočila

 
2.061.342
268.158
 

 
2.447.863
267.599
 

 
2.925.625
263.903
5.061

 
3.188.024
262.031
39.514

 
3.576.872
269.136
85.712
Uporaba programske opreme COBISS3
- število realiziranih nabav monografskih publikacij (izvodi)
- število realiziranih nabav serijskih publikacij (naslovi)
- število kreiranih veljavnih vzorcev izhajanja
- število kreiranih veljavnih vzajemnih vzorcev izhajanja
- število kreiranih zapisov
- podatki o zalogi - prirast
- število transakcij izposoj in podaljšanj
- število transakcij izposoj e-knjig
- število realiziranih zahtev za medknjižnično izposojo

537.891
7.607
9.569
1.491
 
1.076.311
605.379
 
39.711

473.599
7.363
10.540
1.166
 
893.344
840.411
 
36.955

502.141
7.417
10.008
2.256
 
869.505
930.959
 
36.714

463.590
6.801
11.338
2.058
102.466
791.963
1.059.893
13.416
35.486

440.650
6.741
11.394
2.059
124.793
766.502
3.365.814
27.344
38.496
Število dokumentiranih zahtev uporabnikov IZUM-u za pomoč 17.673 18.101 16.508 16.014 13.474
Število odgovorov preko referenčnega servisa Vprašaj knjižničarja 4.228 3.468 3.596 2.892 2.509
Izobraževanje po programu IZUM-a:
- klasični tečaji
   - število dni tečajev
   - število udeležencev
- spletni tečaji
   - število dni tečajev (tečaj traja 5 dni)
   - število udeležencev, ki so opravili zaključni test


87
372

150
153


112
454

200
78


87
390

220
278


83
368

160
55


72
379

220
83
Knjižnice zunaj Slovenije, ki uporabljajo programsko opremo COBISS
- COBISS2/Katalogizacija
- COBISS2/Izposoja
- COBISS3/Katalogizacija
- COBISS3/Nabava
- COBISS3/Zaloga
- COBISS3/Izposoja
- COBISS3/Medknjižnična izposoja

253
35
1
 
11
 
 

273
42
2
 
37
 
 

283
48
13
4
264
 
 

257
56
44
6
303
10
3

91
32
231
6
337
34
3
Število podeljenih licenc za vzajemno katalogizacijo
Število podeljenih dovoljenj za vzajemno katalogizacijo: **
- dovoljenje A
- dovoljenje B1
- dovoljenje B2
- dovoljenje C
- dovoljenje D
28
 
 
 
 
 
 
8
 
150
112
94
48
5
 
 
199
167
137
219
28
 
 
116
94
81
100
16
 
 
143
99
72
109
18

Opomba:

* Od leta 2013 ne ločujemo več iskanj in prikazanih zapisov med vzajemno bazo podatkov COBIB.SI in lokalnimi bazami podatkov, saj na skupno število iskanj in izpisov vpliva tudi uporaba orodij, storitev in protokolov mCOBISS, z39.50 in SRW/SRU.

** Od 2012 vključena nova dovoljenja in dovoljenja pridobljena s prehodom na COBISS3/Katalogizacijo.