COBISS
Domov  >  Cenik storitev  >  Storitve po posebnem naročilu
Cenik storitev in proizvodov
Cenik storitev in proizvodov
Cenik velja od 1.1.2016 naprej.

Storitve po posebnem naročilu

Te vrste storitev vključujejo:

 • prilagajanje obstoječe programske opreme nestandardnim lokalnim potrebam (rešitve, ki niso tipske),
 • konverzije in popravke lokalnih baz podatkov (prenos zapisov iz drugih sistemov, konverzije ob reorganizaciji knjižnice ali popravljanje napak, za katere je odgovorna knjižnica, programsko ažuriranje podatkov o študentih in dijakih, inventure idr.),
 • implementacije programske opreme na lokaciji knjižnice,
 • izobraževanje,
 • storitve računalniškega inženiringa (projektiranje računalniških omrežij, vzdrževanje periferne opreme po knjižnicah itd.).

Cene storitev:Za vse storitve na terenu se zaračunavajo tudi potni stroški.

* DDV se ne obračunava pri Preizkusu znanja za izdajo dovoljenja za vzajemno katalogizacijo in pri naslednjih tečajih:

 • Prehod na COBISS3/Katalogizacijo,
 • Uporaba programske opreme COBISS3/Katalogizacija – začetni tečaj,
 • Uporaba programske opreme COBISS3/Katalogizacija – nadaljevalni tečaj,
 • Uporaba programske opreme COBISS3/Prevzemanje zapisov in zaloga,
 • Uporaba programske opreme COBISS3/Izposoja,
 • Delavnica COBISS3/Izposoja.

Ob vključitvi v sistem mora knjižnica IZUM-u poravnati stroške obiska v knjižnici (delo + potni stroški), tečaj COBISS3/Prevzemanje zapisov in zaloga pa je za eno osebo brezplačen.

Od novembra 2008 so knjižnicam polnopravnim članicam sistema COBISS.SI na voljo e-priročniki. Dostop do e-priročnikov imajo tisti uporabniki, ki so registrirani v online evidencah izobraževanja COBISS.

Distribuiranje tiskanih priročnikov in njihovih dopolnitev je ukinjeno. Za vse priročnike v obliki nevezanih listov bo IZUM knjižnicam na podlagi njihove pisne zahteve, poslane po e-pošti, brezplačno dostavil posebne mape v ustreznem številu. Pri številu bo upošteval predvsem velikost knjižnice.