COBISS
COBISS+
  • Vključitev COBISS+ . . .
Vključitev COBISS+ na spletno stran knjižnice

Knjižnica lahko na svojo spletno stran vključi možnost iskanja po lokalnem katalogu na spodaj navedene načine.

Preko povezave

Za vključitev povezave do lokalnega kataloga knjižnice mora parameter db v URL-povezavi vsebovati akronim knjižnice.

Primer URL-povezave za Knjižnico Mirana Jarca Novo mesto (akronim SIKNM):
https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/search?db=siknm

Za vključitev povezave do posameznega oddeleka lokalnega kataloga knjižnice mora parameter db v URL-povezavi poleg akronima knjižnice vsebovati tudi številko oddelka.

Primer URL-povezave za Knjižnico Mirana Jarca Novo mesto, oddelek Otočec (akronim in številka oddelka SIKNM-6):
https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/search?db=siknm-6

Obstoječ iskalni obrazec na spletni strani v lastni izvedbi

V kolikor ima knjižnica na svoji spletni strani že vključen iskalni obrazec je potrebno za pravilno delovanje iskanja po lokalnem katalogu knjižnice v COBISS+ vključiti oz. posodobiti nekatere parametre.

HTML-element <form> mora vsebovati akcijo (action - spletni naslov COBISS+). Priporočamo, da vsebuje tudi metodo get, lahko pa tudi metodo post.
<form method="get" action="https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/search">

Znotraj HTML-elementa mora biti kot vrednost (value) naveden akronim lokalnega kataloga knjižnice. Primer za Knjižnico Mirana Jarca Novo mesto (akronim SIKNM):
<input type="hidden" name="database" value="siknm" />

Vnosno polje za iskalni pojem mora biti obvezno poimenovano z znakom q.
<input name="q" />

Vključitev iskalnega obrazca na spletno stran

COBISS+

Za vključitev iskalnega obrazca na želeno mesto na spletno stran knjižnice vpišemo spodnjo kodo. V prvi vrstici kode po potrebi nastavimo odmik iskalnega obrazca od objemajoče vsebine (padding). Vrednosti v pikslih so podane v naslednjem vrstnem redu: zgoraj, desno, spodaj, levo. Širina iskalnega obrazca se dinamično prilagaja prostoru, ki je na voljo. Širina je omejena na 800 pikslov, po potrebi pa se lahko prilagodi (max-width:800px).
Po želji se lahko spremeni tudi gumb za sprožitev iskanja.

KODA

Primer vključitve iskanega okna COBISS+ na spletno stran knjižnice Mirana Jarca Novo mesto


Slika 1: Pred vključitvijo


Slika 2: Po vključitvi