COBISS
Domov  >  Cenik storitev
Cenik storitev in proizvodov
Cenik storitev in proizvodov
Cenik velja od 1.1.2016 naprej.

Članarina za sodelovanje v sistemu COBISS.SI

Letna članarina za polnopravno članstvo predstavlja nadomestilo IZUM-u za:

  • zagotavljanje operativnosti strežnikov v sistemu COBISS.SI,
  • vzdrževanje programske opreme COBISS,
  • uporabo centralnih baz podatkov (COBIB.SI, CONOR,SI, COLIB.SI,..) v sistemu COBISS.SI,
  • sprotne spremembe in dopolnitve dokumentacije (e-priročnikov),
  • pomoč po telefonu in e-pošti (podpora@izum.si) ter pomoč za potrebe referenčnega servisa Vprašaj knjižničarja.

Članarino plačujejo le šolske knjižnice, knjižnice zasebnih visokošolskih zavodov in specialne knjižnice gospodarskih družb.

Letno članarino za polnopravno članstvo izračunamo tako, da vrednost točke, ki predstavlja povprečno vrednost storitev na uporabnika programske opreme COBISS, pomnožimo s ponderjem, ki ustreza največjemu možnemu številu sočasnih uporabnikov programske opreme COBISS v posamezni knjižnici (brez uporabnikov COBISS/OPAC-a). Najnižji ponder je praviloma 2.


IZUM je prenehal sklepati pogodbe o pridruženem članstvu. Do prehoda v polnopravno članstvo je pridruženo članstvo omogočeno le knjižnicam, ki so sklenile pogodbo pred majem 2008. V tem prehodnem obdobju zagotavlja IZUM knjižnicam, ki so pridružene članice, operativnosti centralnih strežnikov v sistemu COBISS.SI, uporabo centralnih baz podatkov v sistemu COBISS.SI, pomoč po telefonu in e-pošti (podpora@izum.si) ter pomoč za potrebe referenčnega servisa Vprašaj knjižničarja. Letna članarina za pridruženo članstvo je 230,00 EUR.

Članarine so neobdavčljive po 5. točki 5. člena ZDDV-1.