COBISS
Domov  >  Knjižnično nadomestilo
Knjižnično nadomestilo
Arhiv

Poziv avtorjem

Javna agencija za knjigo Republike Slovenije poziva avtorje, da preverijo statistiko izposoj svojih del v splošnih knjižnicah v letu 2018 in pošljejo morebitne pripombe na agencijo do 11. 3. 2019.

Knjižnično nadomestilo

Statistika izposoj v splošnih knjižnicah v obdobju 1. 1. 2018– 31. 12. 2018

Na tem mestu objavljamo statistiko izposoj knjižničnega gradiva za tiste avtorje, ki so kandidati za knjižnično nadomestilo v skladu s Pravilnikom o izvajanju knjižničnega nadomestila (Uradni list RS, št. 38/16 in 1/17 - popr.). Osnova za izdelavo seznamov so:

  • arhivski podatki o izposojah v splošnih knjižnicah
  • bibliografski zapisi iz baze podatkov COBIB.SI
  • normativni zapisi za imena avtorjev iz baze podatkov CONOR.SI

Izbira bibliografskih zapisov, ki sodijo v posamezni seznam, teče po posebnem algoritmu. Bibliografski zapisi se uvrstijo v sezname po stanju v bazi COBIB za predhodni delovni dan, popravki v posameznih zapisih pa so vidni takoj.

Avtorje prosimo, da se za morebitne popravke bibliografskih zapisov iz seznamov obrnejo neposredno na najbližjo splošno knjižnico ali (v primeru raziskovalcev) na knjižnico, ki ureja njihovo bibliografijo.
 

Seznami avtorjev po skupnem številu izposoj njihovih del

Avtorji izvirnih monografskih publikacij

Prevajalci monografskih publikacij

Ilustratorji in fotografi monografskih publikacij

Avtorji glasbe, avtorji besedil

Režiserji avdiovizualnih del, avtorji scenarijev in direktorji fotografije

Seznami izposojenih del po avtorjih in knjižnicah

Avtorji izvirnih monografskih publikacij:

Prevajalci monografskih publikacij:

Ilustratorji in fotografi monografskih publikacij:

Avtorji glasbe, avtorji besedil:

Režiserji avdiovizualnih del, avtorji scenarijev in direktorji fotografije: