Domov
Domov  >  Knjižnično nadomestilo
Knjižnično nadomestilo
Arhiv

Knjižnično nadomestilo

Statistika izposoj v splošnih knjižnicah v obdobju 1. 1. 2016– 31. 12. 2016

Na tem mestu je objavljena letna statistika izposoj knjižničnega gradiva za tiste avtorje, ki so kandidati za knjižnično nadomestilo v skladu s Pravilnikom o izvajanju knjižničnega nadomestila (Uradni list RS, št. 38/16 in 1/17 - popr.). Osnova za izdelavo seznamov so bili:

  • arhivski podatki o izposojah v splošnih knjižnicah
  • bibliografski zapisi iz baze podatkov COBIB.SI
  • normativni zapisi za imena avtorjev iz baze podatkov CONOR.SI

Za izbiro bibliografskih zapisov, ki sodijo v posamezni seznam, je bil uporabljen poseben algoritem. V seznamu se lahko posamezni avtor pojavi večkrat, če njemu pripadajoči bibliografski zapisi še niso ustrezno povezani z njemu pripadajočim normativnim zapisom.

Avtorje prosimo, da se za morebitne popravke bibliografskih zapisov iz seznamov obrnejo neposredno na najbližjo splošno knjižnico ali (v primeru raziskovalcev) na knjižnico, ki ureja njihovo bibliografijo. Usklajevanje je možno do 10. 03. 2017.
 

Seznami avtorjev po skupnem številu izposoj njihovih del

Avtorji izvirnih monografskih publikacij

Prevajalci monografskih publikacij

Ilustratorji in fotografi monografskih publikacij

Avtorji glasbe, avtorji besedil

Režiserji avdiovizualnih del, avtorji scenarijev in direktorji fotografije

Seznami izposojenih del po avtorjih in knjižnicah

Avtorji izvirnih monografskih publikacij:

Prevajalci monografskih publikacij:

Ilustratorji in fotografi monografskih publikacij:

Avtorji glasbe, avtorji besedil:

Režiserji avdiovizualnih del, avtorji scenarijev in direktorji fotografije:


Seznami statistik izposoj za leto 2016 so bili pripravljeni po novem algoritmu, skladno z novim Pravilnikom o izvajanju knjižničnega nadomestila (Uradni list RS, št. 38/16), ki je bil sprejet 12. maja 2016. V skladu s spremenjeno interpretacijo drugega odstavka 7. člena Pravilnika so seznami za ilustratorje in fotografe monografskih publikacij ustrezno korigirani.