Domov
Domov  >  Knjižnično nadomestilo
Knjižnično nadomestilo
  • 2016
Arhiv

Knjižnično nadomestilo

Statistika izposoj v splošnih knjižnicah v letu 2016

Program omogoča izdelavo seznamov - statistik izposoj knjižničnega gradiva po avtorjih, ki so kandidati za knjižnično nadomestilo v skladu s Pravilnikom o izvajanju knjižničnega nadomestila (Uradni list RS, št. 42/04). Seznami se izdelajo na osnovi:

  • bibliografskih zapisov iz baze podatkov COBIB.SI
  • normativnih zapisov za imena avtorjev iz baze podatkov CONOR.SI
  • arhivskih podatkov o izposojah v splošnih knjižnicah v obdobju 1. 1. 2016 - 31. 12. 2016

Bibliografski zapisi se uvrstijo v sezname po stanju predhodnega delovnega dne, popravki v posameznih zapisih pa so vidni sproti. V prilogah je podan opis seznamov ter opis algoritmov za izbiro bibliografskih zapisov, ki sodijo v posamezni seznam. Posamezni avtor se lahko v seznamu pojavi večkrat, če njemu pripadajoči zapisi še niso ustrezno povezani. Neurejeni so lahko še tudi podatki za nekatere avtorje, ki so umrli, in tujce, ki jih zaradi manjkajočih podatkov doslej še ni bilo mogoče programsko izločiti.

Avtorje prosimo, da se za popravke morebitnih napak v zapisih iz seznamov obrnejo neposredno na najbližjo splošno knjižnico ali (v primeru raziskovalcev) na knjižnico, ki ureja njihovo bibliografijo.
 

Seznami avtorjev po skupnem številu izposoj njihovih del

Avtorji izvirnih monografskih publikacij

Prevajalci besedila monografskih publikacij

Likovni ustvarjalci in fotografi

Avtorji na področju glasbe in filma

Seznami izposojenih del po avtorjih in knjižnicah

Avtorji izvirnih monografskih publikacij:

Prevajalci besedila monografskih publikacij:

Likovni ustvarjalci in fotografi:

Avtorji na področju glasbe in filma:


OPOMBA: Celoten seznam avtorjev izvirnih monografskih publikacij je zelo obsežen, zato je lahko zlaganje seznama z opcijo vsi dolgotrajno.