Domov
Domov  >  Knjižnično nadomestilo
Knjižnično nadomestilo
Arhiv

Obvestilo avtorjem

Prosimo avtorje, ki so upravičeni do knjižničnega nadomestila in prvič uveljavljajo to svojo pravico, da izpolnijo Identifikacijski obrazec, ki je dosegljiv s klikom na številko CONOR.SI-ID v ustreznem seznamu. Identifikacijski obrazec je treba poslati JAK najkasneje do 30.9.2016.

Knjižnično nadomestilo

Knjižnično nadomestilo na osnovi izposoj v splošnih knjižnicah v letu 2015

Pravna podlaga: Pravilnik o izvajanju knjižničnega nadomestila (Uradni list RS, št. 42/2004 in 14/2009).

Seznami so izdelani na osnovi:

  • bibliografskih zapisov iz baze podatkov COBIB.SI po stanju 26.4.2016
  • normativnih zapisov za imena avtorjev iz baze podatkov CONOR.SI po stanju 26.4.2016
  • arhivskih podatkov o izposojah v splošnih knjižnicah v letu 2015

V prilogi je podan opis algoritmov za izbiro bibliografskih zapisov, ki sodijo v posamezni seznam. Skladno z navodili Javne agencije za knjigo RS (JAK) je bilo preverjanje podatkov zaključeno 3.5.2016.

Seznami avtorjev po skupnem številu izposoj njihovih del

Avtorji izvirnih monografskih publikacij

Prevajalci besedila monografskih publikacij

Likovni ustvarjalci in fotografi

Avtorji na področju glasbe in filma

Seznami izposojenih del po avtorjih in knjižnicah

Avtorji izvirnih monografskih publikacij:

Prevajalci besedila monografskih publikacij:

Likovni ustvarjalci in fotografi:

Avtorji na področju glasbe in filma:

Avtorji, ki so bili v preteklih letih upravičeni do knjižničnega nadomestila in so to pravico uveljavili, so že vključeni v bazo podatkov, zato bodo avtomatično prejeli obvestilo o pripadajočem nadomestilu. Ob tem bodo pozvani, da preverijo svoje podatke in JAK sporočijo morebitne spremembe.

Razpoložljiva denarna sredstva za nadomestilo:
Avtorji izvirnih monografskih publikacij 182.327,40 EUR
Prevajalci monografskih publikacij 60.775,80 EUR
Ilustratorji in fotografi monografskih publikacij 45.581,85 EUR
Avtorji na področju glasbe in filma 15.193,95 EUR