COBISS
Domov  >  Brezžično omrežje Libroam  >  Navodila za knjižnice
Brezžično omrežje Libroam - navodila za knjižnice

Vsaka knjižnica upravlja svoje brezžično omrežje in dodeljuje uporabniške račune svojim članom. Omrežje lahko uporabljajo vse slovenske knjižnice z vzpostavljeno infrastrukturo, ki ustreza tehničnim določilom.

 1. Vrhnja organizacija Libroam
  IZUM kot vrhovni skrbnik v infrastrukturi omrežja Libroam vzdržuje vrhnji strežnik RADIUS (TLS) in imenik LDAP z vsemi uporabniškimi računi ter predpisuje pravila.
 2. Matična knjižnica Libroam
  Knjižnica, ki oglašuje brezžično omrežje Libroam, svojim članom dodeljuje uporabniške račune za omrežje Libroam in zanje tudi jamči. Pri oglaševanju mora upoštevati slovensko prakso oglaševanja (nalepke, spletna stran itd.).
 3. Lokalni skrbnik Libroam
  Pooblaščena oseba v knjižnici, ki je zadolžena za vzdrževanje infrastrukture Libroam in ki pomaga članom knjižnice pri uporabi omrežja Libroam. Po potrebi prosi za pomoč IZUM.
 4. Uporabniški račun Libroam
  Uporabnik ima preko svojega uporabniškega računa dostop do celotnega sistema Libroam in lahko gostuje v vseh slovenskih knjižnicah, ki oglašujejo omrežje Libroam. Vse morebitne težave rešuje uporabnik v svoji matični knjižnici.
 5. Uporabniški računi za zaposlene v knjižnici
  Zaposleni v knjižnici so upravičeni do uporabniškega računa Eduroam, ki jim ga dodeli IZUM. Za to poskrbi lokalni skrbnik za Libroam skupaj s prosilcem (zaposlenim) na način, ki ga predpisuje Arnes.

Tehnična določila Libroam

Pri nabavi infrastrukturne opreme za omrežje Libroam je treba upoštevati tehnična določila Arnesa, ki veljajo za brezžično omrežje Eduroam.

Postopek za priklop v omrežje Libroam

Postopek za priklop

V omrežje Libroam se lahko priključijo vse slovenske knjižnice sistema COBISS.

Postopek za vključitev knjižnice v Libroam:

 1. Knjižnica pošlje zahtevo za vključitev v omrežje v IZUM na naslov podpora@izum.si.
 2. Knjižnica vzpostavi brezžično omrežje v skladu s tehničnimi določili za omrežje Libroam in/ali Eduroam.si
 3. Komisija za pregled in prevzem omrežja (IZUM, ARNES) preveri in ugotovi tehnično ustreznost. Knjižnica podpiše pristopno izjavo za članstvo v sistemu gostovanja Libroam.
 4. IZUM v sodelovanju z ARNES-om in tehničnim osebjem knjižnice (ali njihovim zunanjim izvajalcem) opravi vključitev v sistem gostovanja Libroam.

Ko je omrežje Libroam vzpostavljeno, knjižnica:

 • poskrbi za tehnično vzdrževanje omrežja in
 • zagotovi administrativno in tehnično pomoč svojim uporabnikom.

Tehnična pomoč

Vzpostavljanje omrežja Libroam

IZUM zagotavlja podporo tehničnemu osebju knjižnic ali zunanjemu izvajalcu. Knjižnica pošlje po e-pošti sporočilo na podpora@izum.si in obvesti IZUM, da se namerava povezati v brezžično omrežje Libroam. Priporočljivo je, da se knjižnica pred morebitno izbiro zunanjega izvajalca posvetuje z IZUM-om, saj mora zunanji izvajalec podrobno poznati omrežje Libroam.

Tehnična pomoč Libroam

Prošnjo za pomoč naslovi na podpora@izum.si tehnično usposobljena in pooblaščena oseba v knjižnici, prošnji pa priloži:

 • natančen opis težav in
 • po potrebi tudi shemo fizične, povezovalne in omrežne plasti lokalnega omrežja.

Tehnična določila opreme

Knjižnica se lahko poveže v omrežje Libroam samo, če uporablja opremo, ki je v skladu s tehničnimi določili:

 • Dostopovne točke
  Testirane dostopovne točke morajo ustrezati objavljenim tehničnim določilom: Cisco 1131AG, Cisco 1242AG, Lancom L-54g, Lancom L-54dual, Lancom L-310agn
 • Stikala L3
 • Odjemalec SecureW2 EAP-TTLS 802.1X za Windows XP, Windows 2000, Vista in Windows7 ter za Pocket PC 2003

Za nasvete pri izboru opreme pišite na podpora@izum.si.

Pristopna izjava