N_delav.gif (454 bytes)

 

A Ponudba servisov na internetu v knjižnicah
B Domače strani knjižnic na internetu
C Katalogizacija virov na internetu
D Nebibliotekarski strokovni profili v knjižnicah
Udeleženci, ki bi želeli v uvodnem delu delavnice predstaviti svoje teze (v trajanju do 10 minut), so vabljeni, da se o tem dogovorijo z organizatorjem (Franci Pivec, telefon 062 220-353, e-pošta: franci.pivec@izum.si).