Konferenca COBISS 2005
EnglishHOMEprogramgostjeprog.odbor
 
9.–10. november 2005


L O K A C I J A

Kongresni center
  Habakuk
Lokacija


K O N T A K T I

Franci PIVEC
e-mail franci.pivec@izum.si
+386 2 2520 353


P O V E Z A V E

IZUM
COBISS.Net
COBISS.SI

Z G O D O V I N A

Konferenca COBISS:

Konferenca COBISS 2005
"Stanje in problemi avtomatizacije knjižnic v državah CEI – Konkurenčnost knjižnic v informacijski družbi"
je uspešno zaključena!

Konferenca COBISS 2005 Konferenca COBISS 2005 je za nami. Od 317 udeležencev iz 12 držav ter dveh mednarodnih organizacij – SEP (Srednje evropska pobuda) in UNESCO – jih je prišlo kar 124 iz tujine. Med udeleženci je bilo 15 vodij nacionalnih ali univerzitetnih knjižnic. Poslušali smo 24 referentov in 20 razpravljavcev.

Iz podanih predlogov na konferenci in stališč Mednarodnega programskega odbora povzemamo zamisel, da bi SEP postal trajnejši okvir zasnove prihodnjih konferenc COBISS. Po ocenah s konference je sodelovanje in povezovanje knjižničnih sistemov v Srednji Evropi s ciljem pospešene avtomatizacije nujna vmesna stopnja, da bi se lahko v bližnji prihodnosti približali in vključili v projekte digitalne knjižnice EU. Pregled avtomatiziranosti knjižnic v državah SEP je pokazal širok razpon od zelo razvitih do povsem začetnih stopenj, kar pa je odlična priložnost za izmenjavo pozitivnih izkušenj. Pri tem udeleženci pripisujejo zelo pomembno vlogo IZUM-u, ki je s COBISS-om že dolgo vrsto let prisoten v mnogih državah SEP in si je pridobil ugled in zaupanje s strokovno odličnostjo in neprofitno usmerjenostjo. Tudi konference COBISS so široko sprejeta priložnost za mednarodno izmenjavo strokovnih izkušenj na področju avtomatizacije knjižnic. Zato ne presenečajo predlogi z različnih strani, da bi IZUM tudi formalno postal referenčni center za avtomatizacijo knjižnic v Srednji Evropi z nalogo, da analizira razmere in predlaga rešitve ter poskrbi za strokovno usposabljanje in organiziranje strokovnih srečanj na tem področju.

Konferenca COBISS 2005 je še enkrat potrdila, da je lahko kakovosten le odprt knjižnični sistem, ki se učinkovito povezuje na regionalni in globalni ravni. To pa je vgrajeno v samo zasnovo COBISS-a in mreže COBISS.Net, zato bomo ostali zvesti tej usmeritvi tudi na prihodnji konferenci, ki jo načrtujemo od 7. do 9. novembra 2006.Novice

Velika udeležba [14. 11. 2005]
Seznam udeležencev konference COBISS 2005.


S O O R G A N I Z A T O R J A

CEINET


MINISTRSTVO ZA VISOKO ŠOLSTVO, ZNANOST IN TEHNOLOGIJO


S P O N Z O R J A


Sinfonika


HP


O K R O G L A    M I Z A

Accessing and Disseminating Scientific
Information in South Eastern Europe

Friday, 11 November,
from 8.30 to 15.00
(Invited participants only)

Organised by

the UNESCO Regional Bureau for Science in Europe

with support from

INASP and COBISS


K O N C E R T

za udeležence konference
v sredo ob 19:00

skupina PULZ


 
e-mail © 2005 IZUM e-mail