Konferenca uporabnikovKonferenca COBISS
četrtek, 20. 11. 2003

10.30Nacionalni raziskovalni program in knjižnična infrastruktura
- dr. Zoran Stančič
(v PDF formatu)

12.00Strategija vseživljenjskega izobraževanja in knjižnice
- dr. Vida Mohorčič - Špolar
(v PDF formatu)

13.00Knjižnični informacijski sistem v Nacionalnem programu kulture
- Ciril Baškovič
(v PDF formatu)

15.30Vloga znanja v Državnem razvojnem programu
- mag. Igor Strmšnik
(v PDF formatu)

16.30Slovenija kot informacijska družba in knjižnice
- dr. Jozsef Györkös
(v PDF formatu)