Konferenca

SPONZOR KONFERENCE NKBMPROGRAM

Konferenca COBISS
torek, 13. 11. 2001

10.15ZAČETEK KONFERENCE:
- pozdrav direktorja IZUM-a
- nagovor dr. Staneta
  Pejovnika
10.30VABLJENO PREDAVANJE:
- dr. Martin Dillon
11.15ODMOR
11.45 PANELNA RAZPRAVA
1. del:
11.45
12.15
12.30
12.45
13.00
- mag. Marta Seljak
- dr. Matjaž Žaucer
- mag. Zdenka Petermanec
- Boris Jukič
- Danijel Božič
13.15ODMOR
13.30 PANELNA RAZPRAVA
2. del:
13.30
13.45
14.00
14.15
- dr. Margareta Vrtačnik
- dr. Matjaž Debevc
- mag. Sonja Jager
- dr. Stane Pejovnik
14.30RAZPRAVA IN ZAKLJUČEK
. . .
19.00 SPREJEM ZA UDELEŽENCE KONFERENCE

Konferenca SICRIS
sreda, 14. 11. 2001

10.15ZAČETEK KONFERENCE:
- pozdrav direktorja IZUM-a
- nagovor dr. Jožeta
  Glogovška
10.30VABLJENO PREDAVANJE:
- dr. Matjaž Mulej
- dr. Štefan Kajzer
- dr. Zdenka Ženko
11.15ODMOR
11.45 PANELNA RAZPRAVA
1. del:
11.45
12.15
- dr. Dejan Dinevski
- dr. Boris Cizelj
12.45ODMOR
13.00 PANELNA RAZPRAVA
2. del:
13.00
13.15
13.30
13.45
14.00
- dr. Borut Justin
- dr. Uroš Stanič
- dr. Jure Marn
- dr. Hans Ferk
- mag. Tomaž Seljak
14.30RAZPRAVA IN ZAKLJUČEK