Osnovna šola Košana
Osnovna šola Mihe Pintarja Toleda, Velenje
Osnovna šola Predoslje Kranj