Osnovna šola Božidarja Jakca, Ljubljana
Osnovna šola Ljubečna
Osnovna šola Mladika, Ptuj