Knjižnica Mesto žensk, Ljubljana
Posavska potujoča knjižnica
Glasbena šola Nazarje