Center za usposabljanje Elvira Vatovec Strunjan
Konservatorij za glasbo in balet Maribor
Glasbena šola Slovenske Konjice