Osnovna šola Ivana Cankarja Ljutomer
Osnovna šola Velika Nedelja
Osnovna šola Kidričevo