IV. osnovna šola Celje
JVIZ Mozirje, OE Osnovna šola Rečica ob Savinji
Osnovna šola Lava, Celje