Osnovna šola Majde Vrhovnik, Ljubljana
Srednja šola za gostinstvo in turizem v Ljubljani
Osnovna šola Cerkno