Prva osnovna šola Slovenj Gradec
Osnovna šola Šmartno pri Slovenj Gradcu
Osnovna šola Radlje ob Dravi