Osnovna šola Dob
Osnovna šola Gorica Velenje
Osnovna šola Danile Kumar, Ljubljana