Broj biblioteka: 31

Broj Naziv Mesto Akronim Sigla
1. Narodna biblioteka i čitaonica 'Ivo Vučković' Bar Bar NBBR 20040
2. Narodna biblioteka 'Dr Radovan Lalić', Berane Berane NBBA 20043
3. Narodna biblioteka Bijelo Polje Bijelo Polje NBBP 20047
4. JU Narodna biblioteka Budve Budva BBD 20048
5. Fakultet za crnogorski jezik i književnost, Cetinje Cetinje FCJK 20055
6. Narodna biblioteka i čitaonica 'Njegoš' Cetinje Cetinje GBCT 20039
7. Nacionalna biblioteka Crne Gore 'Đurđe Crnojević', Cetinje Cetinje CNBCT 20001
8. Gradska biblioteka i čitaonica Herceg Novi Herceg Novi GBHN 20037
9. Gradska biblioteka 'Ljubo Anđelić' Kolašin Kolašin GBKOL 20049
10. Pomorski muzej Crne Gore Kotor Kotor PMCG 20056
11. Fakultet za pomorstvo Kotor Kotor FPKO 20013
12. Gradska biblioteka Kotor Kotor GBKO 20038
13. Narodna biblioteka 'Njegoš' Nikšić Nikšić NBNK 20041
14. Filozofski fakultet, Nikšić Nikšić FFNI 20032
15. Narodna biblioteka 'Stevan Samardžić', Pljevlja Pljevlja NBPLJ 20042
16. Gradska biblioteka Plužine Plužine GBPLZ 20054
17. Medicinski fakultet, Podgorica Podgorica MFPG 20034
18. Fakultet političkih nauka, Podgorica Podgorica FPNPG 20036
19. Univerzitetska biblioteka, Podgorica Podgorica UBPG 20020
20. Srednja stručna škola 'Ivan Uskoković' Podgorica Podgorica SSSPG 20046
21. Istorijski institut Crne Gore, Podgorica Podgorica IIPG 20045
22. Pravni fakultet, Podgorica Podgorica PRFPG 20022
23. Ekonomski fakultet, Podgorica Podgorica EFPG 20005
24. Biblioteka prirodno-matemat. i tehn. nauka, Podgorica Podgorica BPMTNP 20033
25. Crnogorska akademija nauka i umjetnosti, Podgorica Podgorica CANU 20002
26. Narodna biblioteka 'Radosav Ljumović' Podgorica Podgorica NBPG 20035
27. Skupština Crne Gore, Podgorica Podgorica SCGB 20050
28. Univerzitats, Podgorica Podgorica UDG 20051
29. Arhitektonski fakultet, Podgorica Podgorica AFPG 20052
30. Klinički centar Crne Gore, Podgorica Podgorica BKCCG 20044
31. Narodna biblioteka, Tivat Tivat NBTV 20053