Br. Naziv Mesto Akronim Pristupna stranica
Univerzitet u Bihaću Bihać, F UNBI www.unbi.ba
Narodna biblioteka Goražde Goražde, F NBGO www.czkgorazde.ba
Muzej 'Bitka za ranjenike na Neretvi', Jablanica Jablanica, F MBJA www.muzej-jablanica.com
Gradska biblioteka Ključ Ključ, F GBKLJ www.domkulture.kljuc
Filozofski fakultet Sveučilišta u Mostaru Mostar, F FFMO www.ffmo.ba
Univerzitet 'Džemal Bijedić' u Mostaru Mostar, F UNMO www.unmo.ba
Agronomski i prehrambeno-tehnološki fakultet, Mostar Mostar, F APFMO www.apfmo.org
Fakultet zdravstvenih studija UNSA, Sarajevo Sarajevo, F FZS www.fzs.unsa.ba
Medicinski fakultet u Sarajevu Sarajevo, F MFSA www.mf.unsa.ba
Poljoprivredno-prehrambeni fakultet UNSA, Sarajevo Sarajevo, F PPF https://www.ppf.unsa.ba/
Fakultet sporta i tjelesnog odgoja, Sarajevo Sarajevo, F FASTO www.fasto.unsa.ba/
Akademija scenskih umjetnosti, Sarajevo Sarajevo, F ASU www.asu.unsa.ba
Biblioteka IMIC-a, Sarajevo Sarajevo, F IMIC www.dijalog.net
Biblioteka Sarajeva Sarajevo, F BGSA www.bgs.ba
Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine, Sarajevo Sarajevo, F ANUBIH www.anubih.ba
Filozofski fakultet, Sarajevo Sarajevo, F FFSA www.biblioteka.ff.unsa.ba
Ekonomski fakultet, Sarajevo Sarajevo, F EFSA www.efsa.unsa.ba
Biblioteka za slijepa i slabov. lica u BiH, Sarajevo Sarajevo, F BSSLSA www.bibsis.org.ba
Pravni fakultet, Sarajevo Sarajevo, F PFSA www.pfsa.unsa.ba
Građevinski fakultet, Sarajevo Sarajevo, F GFSA www.gf.unsa.ba
Muzička akademija u Sarajevu Sarajevo, F MAUNSA www.mas.unsa.ba
Nacionalna i univ. biblioteka BiH, Sarajevo Sarajevo, F NUBBIH www.nub.ba
Fak.za kriminal.,kriminol.i sigurn.studije, Sarajevo Sarajevo, F FKNSA www.fkn.unsa.ba
Fakultet političkih nauka, Sarajevo Sarajevo, F FPNSA www.fpnsa.edu.ba
Veterinarski fakultet Univerziteta u Sarajevu Sarajevo, F VFS www.vfs.unsa.ba
Katolički bogoslovni fakultet u Sarajevu Sarajevo, F KBF www.kbf.ba
Parlamentarna skupština BiH, Sarajevo Sarajevo, F PSBIH www.parlament.ba
Šumarski fakultet Univerziteta u Sarajevu Sarajevo, F SFSA www.sfsa.unsa.ba
Pedagoški fakultet Univerziteta u Sarajevu Sarajevo, F PFUNSA www.pf.unsa.ba
Mašinski fakultet u Sarajevu Sarajevo, F MFS www.mef.unsa.ba
Stomatološki fakultet sa klinikama, Sarajevo Sarajevo, F SFUNSA www.sf.unsa.ba
Opća biblioteka Tešanj Tešanj, F BIBTE www.bibte.com
Univerzitet u Travniku Travnik, F UNT www.unt.ba
Sveučilište / Univerzitet 'Vitez', Travnik Travnik, F SUV www.unvi.edu.ba
Specijalna biblioteka 'Behram-beg', Tuzla Tuzla, F BBTZ www.behrambeg.ba
Narodna i univerz. biblioteka 'Derviš Sušić', Tuzla Tuzla, F KBTZ www.nubt.ba
Univerzitet u Tuzli Tuzla, F UNTZ www.untz.ba
Gradska biblioteka Zenica Zenica, F KBZE www.biblioze.ba
Univerzitet u Zenici Zenica, F UNZE www.unze.ba