Broj biblioteka: 52

Broj Naziv Mesto Akronim Sigla
1. Kantonalna i univerz. biblioteka, Bihać Bihać, F KBBI 10501
2. Univerzitet u Bihaću Bihać, F UNBI 10425
3. Gradska biblioteka Bosanska Krupa Bosanska Krupa, F GBBK 10512
4. Biblioteka 'Skender Kulenović', Bosanski Petrovac Bosanski Petrovac, F i RS SBSKBP 10513
5. Opća biblioteka 'Muhamed Kantardžić' Breza Breza, F OBMKB 10506
6. Gradska biblioteka, Cazin Cazin, F NBCA 10514
7. Narodna biblioteka Goražde Goražde, F NBGO 10504
8. Gradska biblioteka Kakanj Kakanj, F GBKA 10505
9. Gradska biblioteka Ključ Ključ, F GBKLJ 10518
10. Opća biblioteka Maglaj Maglaj, F OBMAG 10531
11. Univerzitet 'Džemal Bijedić' u Mostaru Mostar, F UNMO 10413
12. Pravni fakultet, Mostar Mostar, F PFSMO 10404
13. Narodna knjižnica HNŽ Mostar Mostar, F GKMO 10502
14. Filozofski fakultet Sveučilišta u Mostaru Mostar, F FFMO 10417
15. Sveučilišna knjižnica, Mostar Mostar, F SKMO 10406
16. Narodna biblioteka Mostar Mostar, F NBMO 10510
17. Agronomski i prehrambeno-tehnološki fakultet, Mostar Mostar, F APFMO 10415
18. Narodna biblioteka Sanski Most Sanski most, F NBSM 10515
19. Muzička akademija u Sarajevu Sarajevo, F MAUNSA 10403
20. Parlamentarna skupština BiH, Sarajevo Sarajevo, F PSBIH 10001
21. Prirodno-matematički fakultet, Sarajevo Sarajevo, F PMFSA 10409
22. Građevinski fakultet, Sarajevo Sarajevo, F GFSA 10411
23. Arhitektonski fakultet, Sarajevo Sarajevo, F AFSA 10412
24. Nacionalna i univ. biblioteka BiH, Sarajevo Sarajevo, F NUBBIH 10000
25. Fak.za kriminal.,kriminol.i sigurn.studije, Sarajevo Sarajevo, F FKNSA 10401
26. Fakultet političkih nauka, Sarajevo Sarajevo, F FPNSA 10402
27. Veterinarski fakultet Univerziteta u Sarajevu Sarajevo, F VFS 10407
28. Katolički bogoslovni fakultet u Sarajevu Sarajevo, F KBF 10419
29. Stomatološki fakultet sa klinikama, Sarajevo Sarajevo, F SFUNSA 10410
30. Biblioteka za slijepa i slabov. lica u BiH, Sarajevo Sarajevo, F BSSLSA 10801
31. Pravni fakultet, Sarajevo Sarajevo, F PFSA 10016
32. Šumarski fakultet Univerziteta u Sarajevu Sarajevo, F SFSA 10426
33. Pedagoški fakultet Univerziteta u Sarajevu Sarajevo, F PFUNSA 10427
34. Ekonomski fakultet, Sarajevo Sarajevo, F EFSA 10005
35. Akademija scenskih umjetnosti, Sarajevo Sarajevo, F ASU 10416
36. Biblioteka IMIC-a, Sarajevo Sarajevo, F IMIC 10517
37. Fakultet zdravstvenih studija UNSA, Sarajevo Sarajevo, F FZS 10420
38. Medicinski fakultet u Sarajevu Sarajevo, F MFSA 10421
39. Biblioteka Sarajeva Sarajevo, F BGSA 10500
40. Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine, Sarajevo Sarajevo, F ANUBIH 10027
41. Filozofski fakultet, Sarajevo Sarajevo, F FFSA 10400
42. Mašinski fakultet u Sarajevu Sarajevo, F MFS 10423
43. Opća biblioteka Tešanj Tešanj, F BIBTE 10408
44. Sveučilište / Univerzitet 'Vitez', Travnik Travnik, F SUV 10424
45. Univerzitet u Travniku Travnik, F UNT 10422
46. Narodna i univerz. biblioteka 'Derviš Sušić', Tuzla Tuzla, F KBTZ 10253
47. Univerzitet u Tuzli Tuzla, F UNTZ 10418
48. Opća biblioteka Vareš Vareš, F OBVA 10507
49. Gradska biblioteka Visoko Visoko, F GBVI 10511
50. Javna biblioteka Zavidovići Zavidovići, F JBZA 10508
51. Univerzitet u Zenici Zenica, F UNZE 10414
52. Gradska biblioteka Zenica Zenica, F KBZE 10990