Broj biblioteka: 50

Broj Naziv Mesto Akronim Sigla
1. Kantonalna i univerz. biblioteka, Bihać Bihać, F KBBI 10501
2. Univerzitet u Bihaću Bihać, F UNBI 10425
3. Gradska biblioteka Bosanska Krupa Bosanska Krupa, F GBBK 10512
4. Biblioteka 'Skender Kulenović', Bosanski Petrovac Bosanski Petrovac, F i RS SBSKBP 10513
5. Opća biblioteka 'Muhamed Kantardžić' Breza Breza, F OBMKB 10506
6. Gradska biblioteka, Cazin Cazin, F NBCA 10514
7. Narodna biblioteka Goražde Goražde, F NBGO 10504
8. Gradska biblioteka Kakanj Kakanj, F GBKA 10505
9. Gradska biblioteka Ključ Ključ, F GBKLJ 10518
10. Opća biblioteka Maglaj Maglaj, F OBMAG 10531
11. Agronomski i prehrambeno-tehnološki fakultet, Mostar Mostar, F APFMO 10415
12. Filozofski fakultet Sveučilišta u Mostaru Mostar, F FFMO 10417
13. Univerzitet 'Džemal Bijedić' u Mostaru Mostar, F UNMO 10413
14. Narodna biblioteka Mostar Mostar, F NBMO 10510
15. Pravni fakultet, Mostar Mostar, F PFSMO 10404
16. Narodna knjižnica HNŽ Mostar Mostar, F GKMO 10502
17. Sveučilišna knjižnica, Mostar Mostar, F SKMO 10406
18. Narodna biblioteka Sanski Most Sanski most, F NBSM 10515
19. Medicinski fakultet u Sarajevu Sarajevo, F MFSA 10421
20. Biblioteka Sarajeva Sarajevo, F BGSA 10500
21. Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine, Sarajevo Sarajevo, F ANUBIH 10027
22. Filozofski fakultet, Sarajevo Sarajevo, F FFSA 10400
23. Veterinarski fakultet Univerziteta u Sarajevu Sarajevo, F VFS 10407
24. Katolički bogoslovni fakultet u Sarajevu Sarajevo, F KBF 10419
25. Fakultet zdravstvenih studija UNSA, Sarajevo Sarajevo, F FZS 10420
26. Biblioteka IMIC-a, Sarajevo Sarajevo, F IMIC 10517
27. Građevinski fakultet, Sarajevo Sarajevo, F GFSA 10411
28. Arhitektonski fakultet, Sarajevo Sarajevo, F AFSA 10412
29. Muzička akademija u Sarajevu Sarajevo, F MAUNSA 10403
30. Akademija scenskih umjetnosti, Sarajevo Sarajevo, F ASU 10416
31. Ekonomski fakultet, Sarajevo Sarajevo, F EFSA 10005
32. Parlamentarna skupština BiH, Sarajevo Sarajevo, F PSBIH 10001
33. Prirodno-matematički fakultet, Sarajevo Sarajevo, F PMFSA 10409
34. Nacionalna i univ. biblioteka BiH, Sarajevo Sarajevo, F NUBBIH 10000
35. Fak.za kriminal.,kriminol.i sigurn.studije, Sarajevo Sarajevo, F FKNSA 10401
36. Fakultet političkih nauka, Sarajevo Sarajevo, F FPNSA 10402
37. Stomatološki fakultet sa klinikama, Sarajevo Sarajevo, F SFUNSA 10410
38. Mašinski fakultet u Sarajevu Sarajevo, F MFS 10423
39. Biblioteka za slijepa i slabov. lica u BiH, Sarajevo Sarajevo, F BSSLSA 10801
40. Pravni fakultet, Sarajevo Sarajevo, F PFSA 10016
41. Opća biblioteka Tešanj Tešanj, F BIBTE 10408
42. Univerzitet u Travniku Travnik, F UNT 10422
43. Sveučilište / Univerzitet 'Vitez', Travnik Travnik, F SUV 10424
44. Narodna i univerz. biblioteka 'Derviš Sušić', Tuzla Tuzla, F KBTZ 10253
45. Univerzitet u Tuzli Tuzla, F UNTZ 10418
46. Opća biblioteka Vareš Vareš, F OBVA 10507
47. Gradska biblioteka Visoko Visoko, F GBVI 10511
48. Javna biblioteka Zavidovići Zavidovići, F JBZA 10508
49. Univerzitet u Zenici Zenica, F UNZE 10414
50. Opća biblioteka Zenica Zenica, F KBZE 10990