SegmentKatalogizacijaFondPozajmicaMeđubibliotečka pozajmicaNabavka
Broj biblioteka 52612200
Br. Naziv Mesto Akronim Instalacija Kat Poz MP Nab
Agronomski i prehrambeno-tehnološki fakultet, Mostar Mostar, F APFMO instaliraj korisnički interfejs COBISS3 Da      
Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine, Sarajevo Sarajevo, F ANUBIH instaliraj korisnički interfejs COBISS3 Da      
Akademija scenskih umjetnosti, Sarajevo Sarajevo, F ASU instaliraj korisnički interfejs COBISS3 Da      
Arhitektonski fakultet, Sarajevo Sarajevo, F AFSA instaliraj korisnički interfejs COBISS3 Da      
Biblioteka IMIC-a, Sarajevo Sarajevo, F IMIC instaliraj korisnički interfejs COBISS3 Da      
Biblioteka Sarajeva Sarajevo, F BGSA instaliraj korisnički interfejs COBISS3 Da Da    
Biblioteka 'Skender Kulenović', Bosanski Petrovac Bosanski Petrovac, F i RS SBSKBP instaliraj korisnički interfejs COBISS3 Da      
Biblioteka za slijepa i slabov. lica u BiH, Sarajevo Sarajevo, F BSSLSA instaliraj korisnički interfejs COBISS3 Da      
Centar za kulturu i informisanje Srebrenik Srebrenik, RS CKIS instaliraj korisnički interfejs COBISS3        
Ekonomski fakultet, Sarajevo Sarajevo, F EFSA instaliraj korisnički interfejs COBISS3 Da Da    
Fak.za kriminal.,kriminol.i sigurn.studije, Sarajevo Sarajevo, F FKNSA instaliraj korisnički interfejs COBISS3 Da      
Fakultet političkih nauka, Sarajevo Sarajevo, F FPNSA instaliraj korisnički interfejs COBISS3 Da      
Fakultet sporta i tjelesnog odgoja, Sarajevo Sarajevo, F FASTO instaliraj korisnički interfejs COBISS3        
Fakultet zdravstvenih studija UNSA, Sarajevo Sarajevo, F FZS instaliraj korisnički interfejs COBISS3 Da      
Filozofski fakultet Sveučilišta u Mostaru Mostar, F FFMO instaliraj korisnički interfejs COBISS3 Da      
Filozofski fakultet, Sarajevo Sarajevo, F FFSA instaliraj korisnički interfejs COBISS3 Da Da    
Gradska biblioteka Bosanska Krupa Bosanska Krupa, F GBBK instaliraj korisnički interfejs COBISS3 Da      
Gradska biblioteka Kakanj Kakanj, F GBKA instaliraj korisnički interfejs COBISS3 Da Da    
Gradska biblioteka Ključ Ključ, F GBKLJ instaliraj korisnički interfejs COBISS3 Da      
Gradska biblioteka Travnik Travnik, F GBT instaliraj korisnički interfejs COBISS3        
Gradska biblioteka Visoko Visoko, F GBVI instaliraj korisnički interfejs COBISS3 Da Da    
Gradska biblioteka Zenica Zenica, F KBZE instaliraj korisnički interfejs COBISS3 Da Da    
Gradska biblioteka, Cazin Cazin, F NBCA instaliraj korisnički interfejs COBISS3 Da      
Građevinski fakultet, Sarajevo Sarajevo, F GFSA instaliraj korisnički interfejs COBISS3 Da      
Javna biblioteka 'Alija Isaković', Gradačac Gradačac, F BAIG instaliraj korisnički interfejs COBISS3        
Javna biblioteka Kladanj Kladanj, F BKL instaliraj korisnički interfejs COBISS3        
Javna biblioteka Lukavac Lukavac, F JUBL instaliraj korisnički interfejs COBISS3        
Javna biblioteka Zavidovići Zavidovići, F JBZA instaliraj korisnički interfejs COBISS3 Da Da    
Kantonalna i univerz. biblioteka, Bihać Bihać, F KBBI instaliraj korisnički interfejs COBISS3 Da Da    
Katolički bogoslovni fakultet u Sarajevu Sarajevo, F KBF instaliraj korisnički interfejs COBISS3 Da      
Mašinski fakultet u Sarajevu Sarajevo, F MFS instaliraj korisnički interfejs COBISS3 Da      
Medicinski fakultet u Sarajevu Sarajevo, F MFSA instaliraj korisnički interfejs COBISS3 Da      
Muzej 'Bitka za ranjenike na Neretvi', Jablanica Jablanica, F MBJA instaliraj korisnički interfejs COBISS3        
Muzička akademija u Sarajevu Sarajevo, F MAUNSA instaliraj korisnički interfejs COBISS3 Da Da    
Nacionalna i univ. biblioteka BiH, Sarajevo Sarajevo, F NUBBIH instaliraj korisnički interfejs COBISS3 Da Da    
Narodna biblioteka Goražde Goražde, F NBGO instaliraj korisnički interfejs COBISS3 Da Da    
Narodna biblioteka Mostar Mostar, F NBMO instaliraj korisnički interfejs COBISS3 Da Da    
Narodna biblioteka Sanski Most Sanski most, F NBSM instaliraj korisnički interfejs COBISS3 Da      
Narodna i univerz. biblioteka 'Derviš Sušić', Tuzla Tuzla, F KBTZ instaliraj korisnički interfejs COBISS3 Da Da    
Narodna knjižnica HNŽ Mostar Mostar, F GKMO instaliraj korisnički interfejs COBISS3 Da Da    
Opća biblioteka Maglaj Maglaj, F OBMAG instaliraj korisnički interfejs COBISS3 Da      
Opća biblioteka 'Muhamed Kantardžić' Breza Breza, F OBMKB instaliraj korisnički interfejs COBISS3 Da Da    
Opća biblioteka Tešanj Tešanj, F BIBTE instaliraj korisnički interfejs COBISS3 Da Da    
Opća biblioteka Vareš Vareš, F OBVA instaliraj korisnički interfejs COBISS3 Da      
Parlamentarna skupština BiH, Sarajevo Sarajevo, F PSBIH instaliraj korisnički interfejs COBISS3 Da Da    
Pedagoški fakultet Univerziteta u Sarajevu Sarajevo, F PFUNSA instaliraj korisnički interfejs COBISS3 Da      
Poljoprivredno-prehrambeni fakultet UNSA, Sarajevo Sarajevo, F PPF instaliraj korisnički interfejs COBISS3        
Pravni fakultet, Mostar Mostar, F PFSMO instaliraj korisnički interfejs COBISS3 Da      
Pravni fakultet, Sarajevo Sarajevo, F PFSA instaliraj korisnički interfejs COBISS3 Da Da    
Prirodno-matematički fakultet, Sarajevo Sarajevo, F PMFSA instaliraj korisnički interfejs COBISS3 Da Da    
Specijalna biblioteka 'Behram-beg', Tuzla Tuzla, F BBTZ instaliraj korisnički interfejs COBISS3        
Stomatološki fakultet sa klinikama, Sarajevo Sarajevo, F SFUNSA instaliraj korisnički interfejs COBISS3 Da      
Sveučilišna knjižnica, Mostar Mostar, F SKMO instaliraj korisnički interfejs COBISS3 Da      
Sveučilište / Univerzitet 'Vitez', Travnik Travnik, F SUV instaliraj korisnički interfejs COBISS3 Da      
Šumarski fakultet Univerziteta u Sarajevu Sarajevo, F SFSA instaliraj korisnički interfejs COBISS3 Da      
Univerzitet 'Džemal Bijedić' u Mostaru Mostar, F UNMO instaliraj korisnički interfejs COBISS3 Da Da    
Univerzitet u Bihaću Bihać, F UNBI instaliraj korisnički interfejs COBISS3 Da      
Univerzitet u Travniku Travnik, F UNT instaliraj korisnički interfejs COBISS3 Da Da    
Univerzitet u Tuzli Tuzla, F UNTZ instaliraj korisnički interfejs COBISS3 Da      
Univerzitet u Zenici Zenica, F UNZE instaliraj korisnički interfejs COBISS3 Da      
Veterinarski fakultet Univerziteta u Sarajevu Sarajevo, F VFS instaliraj korisnički interfejs COBISS3 Da Da