SegmentKatalogizacijaFondPozajmicaMeđubibliotečka pozajmicaNabavka
Broj biblioteka 52522200
Br. Naziv Mesto Akronim Instalacija Kat Poz MP Nab
Agronomski i prehrambeno-tehnološki fakultet, Mostar Mostar, F APFMO namesti uporabniški vmesnik COBISS3 Da      
Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine, Sarajevo Sarajevo, F ANUBIH namesti uporabniški vmesnik COBISS3 Da      
Akademija scenskih umjetnosti, Sarajevo Sarajevo, F ASU namesti uporabniški vmesnik COBISS3 Da      
Arhitektonski fakultet, Sarajevo Sarajevo, F AFSA namesti uporabniški vmesnik COBISS3 Da      
Biblioteka IMIC-a, Sarajevo Sarajevo, F IMIC namesti uporabniški vmesnik COBISS3 Da      
Biblioteka Sarajeva Sarajevo, F BGSA namesti uporabniški vmesnik COBISS3 Da Da    
Biblioteka 'Skender Kulenović', Bosanski Petrovac Bosanski Petrovac, F i RS SBSKBP namesti uporabniški vmesnik COBISS3 Da      
Biblioteka za slijepa i slabov. lica u BiH, Sarajevo Sarajevo, F BSSLSA namesti uporabniški vmesnik COBISS3 Da      
Ekonomski fakultet, Sarajevo Sarajevo, F EFSA namesti uporabniški vmesnik COBISS3 Da Da    
Fak.za kriminal.,kriminol.i sigurn.studije, Sarajevo Sarajevo, F FKNSA namesti uporabniški vmesnik COBISS3 Da      
Fakultet političkih nauka, Sarajevo Sarajevo, F FPNSA namesti uporabniški vmesnik COBISS3 Da      
Fakultet zdravstvenih studija UNSA, Sarajevo Sarajevo, F FZS namesti uporabniški vmesnik COBISS3 Da      
Filozofski fakultet Sveučilišta u Mostaru Mostar, F FFMO namesti uporabniški vmesnik COBISS3 Da      
Filozofski fakultet, Sarajevo Sarajevo, F FFSA namesti uporabniški vmesnik COBISS3 Da Da    
Gradska biblioteka Bosanska Krupa Bosanska Krupa, F GBBK namesti uporabniški vmesnik COBISS3 Da      
Gradska biblioteka Kakanj Kakanj, F GBKA namesti uporabniški vmesnik COBISS3 Da Da    
Gradska biblioteka Ključ Ključ, F GBKLJ namesti uporabniški vmesnik COBISS3 Da      
Gradska biblioteka Visoko Visoko, F GBVI namesti uporabniški vmesnik COBISS3 Da Da    
Gradska biblioteka Zenica Zenica, F KBZE namesti uporabniški vmesnik COBISS3 Da Da    
Gradska biblioteka, Cazin Cazin, F NBCA namesti uporabniški vmesnik COBISS3 Da      
Građevinski fakultet, Sarajevo Sarajevo, F GFSA namesti uporabniški vmesnik COBISS3 Da      
Javna biblioteka Zavidovići Zavidovići, F JBZA namesti uporabniški vmesnik COBISS3 Da Da    
Kantonalna i univerz. biblioteka, Bihać Bihać, F KBBI namesti uporabniški vmesnik COBISS3 Da Da    
Katolički bogoslovni fakultet u Sarajevu Sarajevo, F KBF namesti uporabniški vmesnik COBISS3 Da      
Mašinski fakultet u Sarajevu Sarajevo, F MFS namesti uporabniški vmesnik COBISS3 Da      
Medicinski fakultet u Sarajevu Sarajevo, F MFSA namesti uporabniški vmesnik COBISS3 Da      
Muzička akademija u Sarajevu Sarajevo, F MAUNSA namesti uporabniški vmesnik COBISS3 Da Da    
Nacionalna i univ. biblioteka BiH, Sarajevo Sarajevo, F NUBBIH namesti uporabniški vmesnik COBISS3 Da Da    
Narodna biblioteka Goražde Goražde, F NBGO namesti uporabniški vmesnik COBISS3 Da Da    
Narodna biblioteka Mostar Mostar, F NBMO namesti uporabniški vmesnik COBISS3 Da Da    
Narodna biblioteka Sanski Most Sanski most, F NBSM namesti uporabniški vmesnik COBISS3 Da      
Narodna i univerz. biblioteka 'Derviš Sušić', Tuzla Tuzla, F KBTZ namesti uporabniški vmesnik COBISS3 Da Da    
Narodna knjižnica HNŽ Mostar Mostar, F GKMO namesti uporabniški vmesnik COBISS3 Da Da    
Opća biblioteka Maglaj Maglaj, F OBMAG namesti uporabniški vmesnik COBISS3 Da      
Opća biblioteka 'Muhamed Kantardžić' Breza Breza, F OBMKB namesti uporabniški vmesnik COBISS3 Da Da    
Opća biblioteka Tešanj Tešanj, F BIBTE namesti uporabniški vmesnik COBISS3 Da Da    
Opća biblioteka Vareš Vareš, F OBVA namesti uporabniški vmesnik COBISS3 Da      
Parlamentarna skupština BiH, Sarajevo Sarajevo, F PSBIH namesti uporabniški vmesnik COBISS3 Da Da    
Pedagoški fakultet Univerziteta u Sarajevu Sarajevo, F PFUNSA namesti uporabniški vmesnik COBISS3 Da      
Pravni fakultet, Mostar Mostar, F PFSMO namesti uporabniški vmesnik COBISS3 Da      
Pravni fakultet, Sarajevo Sarajevo, F PFSA namesti uporabniški vmesnik COBISS3 Da Da    
Prirodno-matematički fakultet, Sarajevo Sarajevo, F PMFSA namesti uporabniški vmesnik COBISS3 Da Da    
Stomatološki fakultet sa klinikama, Sarajevo Sarajevo, F SFUNSA namesti uporabniški vmesnik COBISS3 Da      
Sveučilišna knjižnica, Mostar Mostar, F SKMO namesti uporabniški vmesnik COBISS3 Da      
Sveučilište / Univerzitet 'Vitez', Travnik Travnik, F SUV namesti uporabniški vmesnik COBISS3 Da      
Šumarski fakultet Univerziteta u Sarajevu Sarajevo, F SFSA namesti uporabniški vmesnik COBISS3 Da      
Univerzitet 'Džemal Bijedić' u Mostaru Mostar, F UNMO namesti uporabniški vmesnik COBISS3 Da Da    
Univerzitet u Bihaću Bihać, F UNBI namesti uporabniški vmesnik COBISS3 Da      
Univerzitet u Travniku Travnik, F UNT namesti uporabniški vmesnik COBISS3 Da Da    
Univerzitet u Tuzli Tuzla, F UNTZ namesti uporabniški vmesnik COBISS3 Da      
Univerzitet u Zenici Zenica, F UNZE namesti uporabniški vmesnik COBISS3 Da      
Veterinarski fakultet Univerziteta u Sarajevu Sarajevo, F VFS namesti uporabniški vmesnik COBISS3 Da Da