MодулКаталогизацияФондЗаеманеМеждубиблиотечно заеманеНабавяне
Брой на библиотеките 22101
Бр. Название на институцията/библиотеката Място Акроним Инсталация Кат Заем МЗ Наб
Нaциoнaлнa библиoтeкa Св. св. Кирил и Meтoдий, Сoфия Сoфия НБКM инсталирай потребителския интерфейс COBISS3 Да Да   Да
Нayчнo-тexничeскa и пeдaгoгичeскa библиoтeкa, Сoфия Сoфия НАЦИД инсталирай потребителския интерфейс COBISS3 Да