ModuliKatalogimiKoleksionet e bibliotekësHuazimiHuazimi ndërbibliotekarPasurimi
Nr. i bibliotekave 3232000
Nr. Emri i institucionit / bibliotekës Vendi Akronimi Instalimi Kat. Hua. HN Pas.
Akademia e Shkencave e Shqipërisë, Tiranë Tiranë BASH instalohet ndërfaqja e përdoruesit COBISS3 Po      
Biblioteka e Kryeministrisë, Tiranë Tiranë BKRY instalohet ndërfaqja e përdoruesit COBISS3 Po      
Biblioteka e Qytetit Studenti, Tiranë Tiranë BQST instalohet ndërfaqja e përdoruesit COBISS3 Po      
Biblioteka Publike 'Apostol Meksi', Gjirokastër Gjirokastër BPGJ instalohet ndërfaqja e përdoruesit COBISS3 Po      
Biblioteka Publike 'Gjon Gazulli', Rrëshen Rrëshen BPRR instalohet ndërfaqja e përdoruesit COBISS3 Po      
Biblioteka Publike 'Marin Barleti', Shkodër Shkodër BPSH instalohet ndërfaqja e përdoruesit COBISS3 Po      
Biblioteka Publike 'Qemal Baholli', Elbasan Elbasan BPE instalohet ndërfaqja e përdoruesit COBISS3 Po      
Biblioteka Publike Roskovec Roskovec BPRO instalohet ndërfaqja e përdoruesit COBISS3 Po      
Biblioteka Publike 'Thimi Mitko', Korçë Korçë BPKO instalohet ndërfaqja e përdoruesit COBISS3 Po      
Biblioteka Publike, Berat Berat BPBE instalohet ndërfaqja e përdoruesit COBISS3 Po      
Biblioteka Publike, Durrës Durrës BPDU instalohet ndërfaqja e përdoruesit COBISS3 Po      
Biblioteka Publike, Fier Fier BPFI instalohet ndërfaqja e përdoruesit COBISS3 Po      
Biblioteka Publike, Lezhë Lezhë BPLE instalohet ndërfaqja e përdoruesit COBISS3 Po      
Kolegji Universitar 'Wisdom', Tiranë Tiranë KUWT instalohet ndërfaqja e përdoruesit COBISS3 Po      
Komanda e Doktrinës dhe Stërvitjes, Tiranë Tiranë KDS instalohet ndërfaqja e përdoruesit COBISS3 Po      
Shkolla e Magjistraturës, Tiranë Tiranë SHMT instalohet ndërfaqja e përdoruesit COBISS3 Po      
UBT, Biblioteka shkencore Tiranë UBT instalohet ndërfaqja e përdoruesit COBISS3 Po      
Universiteti 'Aleksandër Moisiu', Durrës Durrës UDU instalohet ndërfaqja e përdoruesit COBISS3 Po      
Universiteti 'Aleksandër Xhuvani', Elbasan Elbasan UEL instalohet ndërfaqja e përdoruesit COBISS3 Po      
Universiteti 'Eqrem Çabej', Gjirokastër Gjirokastër UGJ instalohet ndërfaqja e përdoruesit COBISS3 Po      
Universiteti Europian i Tiranës Tiranë UET instalohet ndërfaqja e përdoruesit COBISS3 Po      
Universiteti i Mjeksisë, Tiranë Tiranë UMT instalohet ndërfaqja e përdoruesit COBISS3 Po      
Universiteti 'Luigj Gurakuqi', Shkodër Shkodër USH instalohet ndërfaqja e përdoruesit COBISS3 Po      
UPT, Biblioteka shkencore Tiranë UPT instalohet ndërfaqja e përdoruesit COBISS3 Po      
UPT, Fakulteti i Gjeologjisë dhe i Minierave Tiranë UPTFGM instalohet ndërfaqja e përdoruesit COBISS3 Po      
UPT, Fakulteti i Inxhinierisë Elektrike Tiranë UPTFIE instalohet ndërfaqja e përdoruesit COBISS3 Po      
UPT, Fakulteti i Inxhinierisë së Ndërtimit Tiranë UPTFIN instalohet ndërfaqja e përdoruesit COBISS3 Po      
UT, Fakulteti i Drejtësisë Tiranë UTFDT instalohet ndërfaqja e përdoruesit COBISS3 Po      
UT, Fakulteti i Historisë dhe Filologjisë Tiranë UTFHF instalohet ndërfaqja e përdoruesit COBISS3 Po      
UT, Fakulteti i Shkencave Natyrore Tiranë UTFSHN instalohet ndërfaqja e përdoruesit COBISS3 Po      
UT, Fakulteti i Shkencave Sociale Tiranë UTFSHS instalohet ndërfaqja e përdoruesit COBISS3 Po      
UVL, Biblioteka Shkencore 'Nermin Vlora Falaschi' Vlorë UVL instalohet ndërfaqja e përdoruesit COBISS3 Po