COBISS
Domov  >  Pogosta vprašanja  >  COBISS3  >  COBISS3 - Urejanje podatkov v bazi COLIB.SI
COBISS3 - Urejanje podatkov v bazi COLIB.SI

Pod zavihkom Splošno lahko urejamo naslednje podatke:

 • naslov ustanove/knjižnice (Ulica in št., Poštna št.)
 • spletni naslov knjižnice (Domača stran)
 • identifikacijska številka za DDV ali davčna številka


Pod zavihkom Podrobnosti lahko urejamo spletni naslov, na katerem knjižnica objavi pogoje za naročanje gradiva in cenik storitev medknjižnične izposoje (Pogoji naročanja (COBISS/OPAC)).


Pod zavihkom Podatki za COLIB (1) lahko urejamo kontaktne podatke:

 • o odgovorni osebi (ravnatelj, direktor ali vodja knjižnice)
 • o kontaktni osebi za COBISS
 • o drugih odgovornih osebah
 • za medknjižnično izposojo


Pod zavihkom Podatki za COLIB (2) lahko urejamo podatke o:

 • oddelkih knjižnice
 • delovnem času knjižnice
 • prostorih knjižnice in zaposlenih
 • dostopnosti gradiva in storitev za uporabnike
 • oddelkih za izposojo za potrebe aplikacije mCOBISS (ime knjižnice ali njenih oddelkov za izposojo, kontaktni podatki (poštni naslov, telefonska številka, e-naslov) ter koordinati GPS (v decimalnih stopinjah))