COBISS
Domov  >  Pogosta vprašanja  >  COBISS3  >  COBISS3 - Sprememba oddelka šole
COBISS3 - Sprememba oddelkov šole

Po potrebi uredimo ali dopolnimo lokalni šifrant Razred, razrednik (CODE 310). Priporočljiv je tudi vnos zaključnega (fiktivnega) letnika za člane zadnjih letnikov (npr. Z – zaključni) za tiste učence ali dijake, ki jih iz različnih razlogov ne moremo zbrisati (npr. ni vrnjeno gradivo, dolg …) (gl. sliko 1).

Slika 1: Lokalni šifrant Razred, razrednik (CODE 310)


V iskalniku razreda Član naredimo zaslonsko sliko okna Pregled pojmov po atributu "Oddelek/letnik šole" (gl. sliki 2 in 3).

Slika 2: Iskalnik razreda Član


Slika 3: Pregled pojmov po atributu "Oddelek/letnik šole"


Na papirju pripravimo načrt prenosa učencev ali dijakov v višji letnik (gl. sliko 4).

Slika 4: Načrt prenosa učencev ali dijakov


Izberemo metodo Član / Spremeni oddelek šole (gl. sliko 5).

Slika 5: Izbira metode Član / Spremeni oddelek šole


V oknu Tabela oddelkov šole (lokalni šifrant Razred, razrednik) v stolpcu Po spremembi določimo, v kateri oddelek se prenesejo razredi iz stolpca Pred spremembo, in izberemo gumb Uporabi (gl. sliko 6).

Slika 6: Tabela oddelkov šole


Odpre se okno, kjer izberemo, katere izpise želimo pripraviti med izvedbo postopka. Priporočljivo je izbrati oba izpisa (gl. sliko 7).

Slika 7: Izbira seznama članov


Odpre se okno Sprememba oddelka/letnika, kjer z izbiro gumba Začni postopek začnemo izvajanje prenosa članov v višji letnik (gl. sliko 8).

Slika 8: Sprememba oddelka/letnika


V oknu Sprememba oddelka šole se med izvajanjem postopka izpisujejo programska sporočila. Če smo v oknu Izberi seznam članov izbrali pripravo katerega izmed izpisov, se enkrat ali večkrat prikaže okno Pregled in pošiljanje izpisa, kjer z izbiro možnosti Predogled v PDF odpremo izpis v formatu PDF in ga nato shranimo. Okno zapustimo z izbiro gumba Zapri (gl. sliko 9).

Slika 9: Okno Pregled in pošiljanje zapisa


Po končanem postopku okno Sprememba oddelka/letnika zapremo z gumbom Zapri (gl. sliko 10).

Slika 10: Okno Sprememba oddelka/letnika


Uspešnost postopka najhitreje preverimo s pregledom pojmov po atributu "Oddelek/letnik šole" v iskalniku razreda Član (gl. sliko 11).

Slika 11: Pregled pojmov po atributu "Oddelek/letnik šole"