COBISS
Domov  >  Pogosta vprašanja  >  COBISS3  >  COBISS3 - Priprava preklica postavke naročila
COBISS3 - Priprava preklica postavke naročila
  1. V razredu Naročilo poiščite in izberite naročilo.
  2. V seznamu objektov, ki so povezani z naročilom, izberite postavko naročila.
  3. Izberite metodo Objekt / Pripravi preklic postavke.
  4. V oknu s seznamom izvodov izberite izvode, za katere želite preklicati naročilo. Odpre se urejevalnik Preklic naročila, kjer so v seznamu izpisane postavke naročil, ki ste jih doslej preklicali.
  5. Določite način pošiljanja in jezik preklica naročila
  6. Shranite podatke.
  7. Preklic naročila pošljite dobavitelju z metodo Objekt / Izstavi in pošlji.