COBISS
Domov  >  Pogosta vprašanja  >  COBISS3  >  COBISS3 - Priprava dobavnice
COBISS3 - Priprava dobavnice

Dobavnico pripravite, ko smo zaključili s prejemom gradiva (prejeto gradivo ima status prejem - zaključeno).

  1. V razredu Prejeto/Dobavljeno gradivo poiščite in izberite podatke o prejeti enoti gradiva, za katero ste prejem že zaključili.
  2. Izberite metodo Objekt/Pripravi dobavnico. Odpre se okno Priprava dobavnice z dvojnim seznamom. Na desni strani se privzeto izpišejo podatki o izbrani enoti gradiva, na levi strani pa se izpišejo podatki o drugih enotah gradiva, ki jih lahko izberete. To so enote, katerih prejem ste zaključili in jih boste dobavili naročniku na enak način kot izbrano enoto. Tudi te enote gradiva bo plačal isti plačnik. Enote gradiva, ki jih želite dodati v dobavnico k že izbrani enoti, označite v seznamu na levi strani in jih prenesite na desno stran s klikom na gumb Dodaj. Za prenos vseh enot gradiva iz seznama na levi med izbrane enote na desni kliknite gumb Dodaj vse.
  3. Kliknite gumb V redu. Odpre se urejevalnik Dobavnica.
  4. Vnesite splošne podatke za pripravo dobavnice (jezik besedila na dobavnici, način pošiljanja dobavnice, način, na katerega bomo dobavili gradivo naročniku…).
  5. Gradivo, ki ste ga uvrstili na dobavnico, je izpisano pri zavihku Gradivo na dobavnici. Za posamezne enote, ki jih dobavljate naročniku, lahko določite znesek, ki ga zaračunate naročniku za dobavljeno enoto gradiva (v seznamu prejetega gradiva označite posamezno enoto in kliknite gumb Uredi).
  6. Vnesite druge stroške dobave, npr. poštnino, carino, manipulativne stroške itd. (kliknite zavihek Posredni stroški in zatem gumb Nov objekt; nato v urejevalniku Posredni strošek izberite vrsto posrednega stroška, vnesite podatke in jih shranite s klikom gumba V redu).
  7. Če opravljene storitve ne bo plačal naročnik, določite še plačnika (kliknite gumb Plačnik, ki predstavlja povezavo z razredom Partner ter poiščite in izberite partnerja).
  8. Shranite podatke.

Pri atributu "Številka" se ob shranjevanju nove dobavnice določi številka, pod katero bo ta dobavnica shranjena v bazi podatkov. Številka je vidna v brskalniku v oknu s seznamom atributov.