COBISS
Domov  >  Pogosta vprašanja  >  COBISS3  >  COBISS3 - Sprememba oddelka šole
COBISS3 - Sprememba datuma poteka veljavnosti roka izposoje

V segmentu COBISS3/Izposoja v razredu Član poiščemo člana, za katerega želimo spremeniti rok izposoje, in ga naložimo na delovno področje.

Pri označenem članu uporabimo metodo Gradivo domače knjižnice; odpre se okno Gradivo domače knjižnice. V seznamu gradiva se pri izvodu postavimo na datum poteka (gl. sliko 1), ga z dvoklikom aktiviramo ter vpišemo nov datum poteka in ga potrdimo s tipko Enter.

Slika 1: Gradivo domače knjižnice


Če želimo spremeniti datum poteka pri več ali vseh izvodih, jih označimo, pritisnemo in držimo tipko CTRL, z dvoklikom aktiviramo enega od datumov poteka pri označenih izvodih, vpišemo nov datum poteka in pritisnemo tipko Enter. Datumi poteka se spremenijo pri vseh označenih izvodih.

Na podoben način lahko vpišemo tudi nedoločen datum poteka, tako da pritisnemo tipko X. Kot novi datum poteka se izpiše XX.XX.XXXX.

Slika 2: Gradivo domače knjižnice


Če želimo datum poteka podaljšati za poljubno število dni (d), tednov (w), mesecev (m) ali let (y), zbrišemo izračunani datum poteka in vpišemo številko in oznako obdobja (npr. 2y za 2 leti, 2m za 2 meseca, 90d za 90 dni) in vnos potrdimo s tipko Enter.