COBISS
Domov  >  Pogosta vprašanja  >  COBISS - razno  >  COBISS/OPAC - Neposredne povezave
COBISS/OPAC - Neposredne povezave

Podani so primeri neposrednih povezav URL na nekatere funkcije v COBISS/OPAC-u.

POMEMBNO: URL ne sme vsebovati presledkov, šumnikov (č, š, ž) in nekaterih drugih znakov. Namesto presledka vnesemo znak "+" ali "%20".

Primeri povezav

Načini iskanja

 1. http://www.cobiss.si/scripts/cobiss?command=CONNECT&base=99999&mode=7 
  (enostavno iskanje)
 2. http://www.cobiss.si/scripts/cobiss?command=CONNECT&base=99999&mode=5 
  (izbirno iskanje)
 3. http://www.cobiss.si/scripts/cobiss?command=CONNECT&base=99999&mode=3 
  (ukazno iskanje)

Navodila: v parameter base vpišemo siglo knjižnice za iskanje po lokalni bazi podatkov (katalogu) knjižnice.

Povezava z določeno knjižnico ali bazo podatkov

 1. http://www.cobiss.si/scripts/cobiss?command=CONNECT&base=50311 
  (knjižnica EPF)
 2. http://www.cobiss.si/scripts/cobiss?command=CONNECT&base=50450&dept=02 
  (knjižnica SIKNM, oddelek 02)
 3. http://www.cobiss.si/scripts/cobiss?command=CONNECT&base=swetscan2009 
  (baza SwetScan 2009)
 4. http://www.cobiss.si/scripts/cobiss?command=CONNECT&base=akademija 
  (seznam knjižnic z besedo "akademija")

Navodila: v parameter base vpišemo siglo ali akronim knjižnice ali besedo iz imena knjižnice ali baze podatkov. Če je vpisana beseda v imenih več knjižnic, se prikaže seznam teh knjižnic (primer 4). Za dostop do posamezne knjižnice v sistemu COBISS je najbolje navesti siglo knjižnice, saj je ta podatek v sistemu COBISS enoličen (primera 1 in 2).

Iskanje

 1. http://www.cobiss.si/scripts/cobiss?command=SEARCH&base=COBIB&select=nemscina 
  (iskanje po COBIB-u, iskalni pojem vpišemo brez šumnikov)
 2. http://www.cobiss.si/scripts/cobiss?command=SEARCH&base=50300&select=(AU=novak*+and+PY=2001)
  (iskanje v knjižnici UKM; namesto presledka vpišemo znak "+")
 3. http://www.cobiss.si/scripts/cobiss?command=SEARCH&base=ZAL/ISBN&select=(CY=Mari*)
  (iskanje v specializirani bazi podatkov Slovenski založniki)

Navodila: v parameter select vpišemo iskalno zahtevo in izvršimo iskanje v ukaznem načinu; iskalne pojme vnesemo brez šumnikov in presledkov.

Izpis zapisa

 1. http://www.cobiss.si/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=50108&rid=111851264 
  (Institut Jožef Stefan)
 2. http://www.cobiss.si/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=50304&dept=01&rid=2589441 
  (SIKMB, oddelek 01) 

Navodila: v parameter rid vpišemo COBISS-ID zapisa, ki ga želimo izpisati.

Pregled izposojenega gradiva/podaljšanje roka izposoje

 1. http://www.cobiss.si/scripts/cobiss?command=LOAN&base=50342 
  (knjižnica IZUM)

Opis: odpre se stran, kjer vpišemo številko izkaznice in geslo za pregled izposojenega gradiva in podaljšanje roka izposoje.